Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

OASMIA: RÖRELSERESULTAT -26,6 MLN KR 1 KV (-28,4)

STOCKHOLM (Direkt) Oasmia redovisar ett rörelseresultat om -26,6 miljoner
kronor (-28,4) för det första kvartalet, maj-juli, i räkenskapsåret 2018/19.

Nettoomsättning uppgick till 128.000 kronor (20.000) och bestod av försäljning
av förnödenheter samt royalty.

Aktiverat arbete för egen räkning, som avser kliniska prövningar i fas 3 för
produktkandidaterna Paclical och Paccal Vet, uppgick till 2,4 miljoner kronor
(2,2). De aktiverade utvecklingskostnaderna under kvartalet hänförs i sin
helhet till Paclical. Paccal Vet-studierna har inte haft någon aktivitet
under kvartalet. Även under motsvarande period föregående år utgjordes hela
aktiveringen av utvecklingskostnader för Paclical.

Resultatet efter skatt var -31,1 miljoner kronor (-31,7).

"Trots lägre rörelsekostnader i år än under motsvarande period förra året är
resultatet endast marginell bättre Detta beror i huvudsak på att
rörelsekostnadsminskningen motverkas av ökade finansiella kostnader, 4.539
tkr (3.320)", skriver Oasmia.

Lånet som bolaget hade från Nexttobe har nu tagits över av ett konsortium och
förlängts vilket stabiliserar Oasmias finansiella position.

"Under det senaste året har vi målmedvetet kunnat sänka våra kostnader och i
kombination med effekter av en ökande kommersialisering kommer resultatet att
väsentligt förbättras framöver", skriver vd Mikael Asp.

Målet är att säkerställa bolaget finansiellt långsiktigt under andra halvåret
2018 delvis som resultat av partnerförhandlingar avseende distribution av
Apealea, säger han vidare.

Bolaget har svarat EMA:s vetenskapliga kommitté gällande ansökan för Apealea,
och EMA:s beslut avseende Apealea förväntas i september. Oasmia kommer att
under hösten avsluta produktionen av Apealea i Uppsala och flytta över all
kommersiell produktion av produkten utomlands för samtliga marknader.

Beträffande Ryssland har bolaget i samband med att man bytt distributör varit
tvungna under våren och sommaren att byta etiketter och koder för att kunna
sälja produkten inom sjukvårdssystemet. Vidare i enlighet med nya ryska
regler måste samtliga utländska producenter bli direkt inspekterade för att
bli godkända som tillverkare och få leverera till Ryssland.

Oasmia erhöll sin inspektion i juni och bolagets formella godkännande kom i
augusti i enlighet med det nya regelverket.

"Detta innebär att det under denna tid inte varit möjligt för oss att
importera läkemedel till Ryssland vilket påverkat oss och vår partner
negativt. Med detta på plats ser vi med stor tillförsikt att kunna återuppta
distributionen och marknadsföringen av Paclical", heter det.

Oasmias veterinära tillgångar har nu formellt överflyttats till koncernens
amerikanska dotterbolag.

Bolaget kommer att presentera resultaten för Doxophos Vet under hösten och
förutsatt att målen med studien uppnåtts kommer bolaget att ansöka om ett så
kallat villkorat godkännande (conditional approval) under 2019. Försäljning i
USA kan starta kort efter det att ett villkorat godkännande utfärdats av FDA.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.