Du är här

2017-05-29

Obducat: Årsstämma i Obducat

Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 29 maj 2017.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslöt
vidare att utdelning på utestående preferensaktier av serie A och
serie B ska utgå med totalt 0,20 kronor per aktie. Utdelning ska, i
enlighet med bolagsordningens bestämmelser, utbetalas i två lika
delar om 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen
föreslås fredagen den 30 juni 2017 respektive fredagen den 29
december 2017.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå
av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie
styrelseledamöter omvaldes Björn Segerblom, Ursula Hultqvist
Bengtsson, Arild Isacson och Ulf Bertheim. Björn Segerblom nyvaldes
till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag
beslöts vidare att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en
revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström
omvaldes till bolagets revisor och auktoriserade revisorn Per-Arne
Petersson omvaldes till revisorssuppleant.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts vidare att arvode till
styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och
med 120.000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode om
3.000 kronor per sammanträde ska utgå till var och en av ledamöterna
i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Beslöts även om utseende av valberedning samt riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med framlagda
förslag.

Bolagsstämman beslöt slutligen om bemyndigande för styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering
till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en
utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget
per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna
fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid
utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor
vara marknadsmässiga.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046 10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och
processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och
nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första
hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-,
biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar
nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.
Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i
Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är
noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och
www.solar-semi.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/obducat/r/arsstamma-i-obducat,c2275513
http://mb.cision.com/Main/15184/2275513/680826.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.