Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-29

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen i Obducat AB (publ) har fastställt teckningskurs och vissa andra
villkor för den nyemission som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 30
december 2015.

* Teckningskursen uppgår till8,20 kronor per aktie.
* Innehav av5 (fem) befintliga aktier berättigar till teckning av1 ( en) ny
aktie.

Styrelsens fastställande av villkoren innebär att bolagets aktiekapital genom
nyemissionen ökas med högst5.013.714
kronor samt att högst5.013.714
nya aktier ges ut, varav154.694
nya A-aktier och4.859.020
nya B-aktier. Vid full teckning tillförs Obducat cirka41,1
miljoner kronor, före emissionskostnader.

För övriga emissionsvillkor och ytterligare information om
företrädesemissionen, se Obducats pressmeddelande den 8 december 2015.

Preliminär tidplan

30 december 2015 Extra bolagsstämma för beslut om
emissionen

7 januari 2016 Sista dag för handel med
Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

8 januari 2016 Första dag för handel med
Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

11 januari 2016 Avstämningsdag för rätt att delta i
emissionen

13 januari – 2 februari 2016 Teckningsperiod

13 januari – 29 januari 2016 Handel med teckningsrätter

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före
teckningsperiodens början.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i
någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel
19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den
lagligen kan riktas.

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 december 2015, klockan 08.00.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för
produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats
tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom
LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna.
Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och
våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med
huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på
www.obducat.com
och
www.solar-semi.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.