Du är här

2017-09-12

Oboya genomför nyemission på 61 miljoner kronor

Odlingsbolaget Oboya har beslutat att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed mandatet från
extra bolagsstämman den 7 september att emittera aktier. Det framgår av ett
pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 3:10, innebärande att tio befintliga aktier ger
rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 11,50 kronor per aktie.
Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 60,8 miljoner kronor före
emissionskostnader på 4,5 miljoner kronor. Emissionslikviden ska användas
för återbetalning av lån om 30 miljoner kronor och 26,3 miljoner kronor som
rörelsekapital för Oboyas fortsatta expansion.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätter är den 15 september
och aktien handlas exklusive teckningsrätter den 18 september.
Teckningstiden löper från 25 september till 9 oktober och handel med
teckningsrätter pågår den 25 september till 5 oktober.

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier av bolagets huvudägare Robert Wu samt bolag
kontrollerade av Tsinghua University.

Oboya planerar för en betydande tillväxt med målet att uppnå en omsättning
på 1 miljard kronor i årstakt år 2020, något som av naturliga skäl innebär
ökad bindning av rörelsekapital. Bolaget bedömer att det befintliga
rörelsekapitalet inte är tillräckligt för kommande tolv månader.
Tillgängligt rörelsekapital för löpande drift och expansion av rörelsen
bedöms räcka till och med februari 2018.

Underskottet av rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden
beräknas uppgå till 5 miljoner kronor. Detta kapital behöver tillföras
bolaget. Oboya har vidare betalningsåtaganden i anledning av tidigare
genomförda företagsförvärv. Sådana betalningar beräknas uppgå till 28
miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2017.

Oboya har som tidigare meddelats ansökt om att byta marknadsplats från
Aktietorget till Nasdaq First North. Erik Penser Bank är finansiell
rådgivare till Oboya i samband med företrädesemissionen och kommer att vara
bolagets certified adviser på Nasdaq First North. Hamilton Advokatbyrå är
Bolagets legala rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.