Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Oboya: Kommuniké från årsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma torsdagen den 18 maj
2017.

Krister Magnusson valdes som ordförande att leda stämman. Nedan följer
en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Resultat- och balansräkning och disposition

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att
resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för
räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisor

Till styrelsen omvaldes ledamöterna Robert Wu (ordförande), Mikael
Palm Andersson, Krister Magnusson, Jan Fuglerud och nyval av Theresa
Eriksson. Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå för
samtliga styrelseledamöter.

Stämman beslutade omval av BDO Göteborg AB, med Lennart Persson som
huvudansvarig revisor. Arvode till BDO Göteborg AB skall utgå enligt
godkänd räkning.

Teckningsoptioner

Stämman beslutade och godkände förslag om att genomföra en riktad
emission om högst 500 000 teckningsoptioner till Oboya Horti Supplies
AB samt överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i
koncernbolagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt
förslag i kallelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter
till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och
inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen,
Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oboya/r/kommunike-fran-arsstamma-i-oboya-horti...
http://mb.cision.com/Main/11644/2269707/677116.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.