Du är här

2017-09-07

Oboya: Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s extra bolagsstämma

Oboya Horticulture Industries AB avhöll extra bolagsstämma den 7
september 2017.

Krister Magnusson valdes som ordförande att leda stämman.

Stämman fattade enhälligt, och i linje med styrelsens förslag,
följande beslut:

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 aktier.
Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest förenas
med villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett
ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag,
verksamheter och andra tillgångar. Emissionskursen får avvika från
aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens
ändamålsenliga genomförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oboya/r/kommunike-fran-oboya-horticulture-indu...
http://mb.cision.com/Main/11644/2341985/719377.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.