Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

Oboya: Oboya Horticulture Industries företrädesemission fulltecknad

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya" eller "Bolaget") har
avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare som med stöd av bemyndigande beslutades vid extra
bolagsstämma den 7 september 2017. Företrädesemissionen tecknades
till 100,0 procent och tillför Bolaget 60,8 MSEK före
emissionskostnader om 4,5 MSEK. Emissionen betalades till 10,7 MSEK
genom kvittning mot skulder upptagna i bolagets balansräkning per den
30 juni 2017.

Inom ramen för emissionen om 5 288 219 aktier till en kurs om 11,50
SEK per aktie tecknades 3 977 769 aktier med stöd av teckningsrätter,
motsvarande 75,2 procent, 445 320 aktier utan stöd av
teckningsrätter, motsvarande 8,4 procent och 865 130 aktier av
emissionens garanter, motsvarande 16,4 procent av emissionen.

Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co., Ltd och Ningbo Tus Yangming
Investment Center (LP), ägda av det av Tsinghua University
kontrollerade bolaget Tus Holdings, tillkommer som strategiska ägare
genom emissionen. Tus Holdings bedriver omfattande verksamhet och har
investerat i 600 noterade och onoterade bolag med totala tillgångar
på över 180 miljarder RMB, motsvarande cirka 219 miljarder SEK. För
mer information, se www.tusholdings.com.

"Jag är mycket glad för utfallet i Oboyas företrädesemission och att
vi kunnat tillföra Bolaget nya strategiska ägare. Detta ger oss ett
gott stöd i vår planerade expansion med sikte på en betydande
tillväxt", säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture
Industries AB.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt kommer att
ske genom avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier i Oboya ökar genom emissionen med 5 288 219 B-aktier
till totalt 22 915 617, varav 1 995 600 är A-aktier. Aktiekapitalet
ökar med 192 627,29 SEK till 834 718,30 SEK.

Så snart företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier och
upptas till handel på Aktietorget. Detta beräknas ske under vecka 44.

Ansökan om listbyte till Nasdaq First North

Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North. Dag för planerad
handelsstart på Nasdaq First North kommer att offentliggöras
särskilt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Oboya i samband med
företrädesemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser
efter planerad listning på Nasdaq First North. Hamilton Advokatbyrå
KB är Bolagets legala rådgivare i samband med företrädesemissionen
och den planerade listningen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture
Industries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
oktober 2017.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter
till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och
inomhusmiljö. Produktion sker i bolagets fabriker i Kina, Polen,
Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oboya/r/oboya-horticulture-industries-foretrad...
http://mb.cision.com/Main/11644/2367205/736077.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.