Du är här

2018-08-16

Odd Molly: Ny ledning och nytt kapital - redo för nästa steg

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 16 augusti 2018

1 april - 30 juni 2018

· Den totala nettoomsättningen minskade med 7 procent till 76,3 MSEK
(82,0).

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,6 procent (57,6).
· Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (-7,5).
· Resultat efter skatt uppgick till -10,3 MSEK (-6,6).
· Resultat per aktie uppgick till -1,78 SEK (-1,15).
1 JANUARI - 30 juni 2017

· Den totala nettoomsättningen minskade med 13 procent till 181,8
MSEK (208,1).

· Bruttovinstmarginalen ökade till 55,6 procent (55,4).
· Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (0,0).
· Resultat efter skatt uppgick till -17,0 MSEK (-1,9).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,95 SEK (-0,34).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,95 SEK
(-0,32).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Genomförd företrädes- och övertilldelningsemission i juni
tillförde bolaget 35,3 MSEK efter emissionskostnader.

· Per den 30 juni 2018 uppgår aktiekapitalet i Odd Molly till 841
933 SEK och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 8 419 333
aktier.

· Ny VD, vice VD och affärsutvecklingschef i bolagets ledningsgrupp.
Kommentar från VD

Fullt fokus framåt

När jag nu tar över som VD har jag fullt fokus framåt, på att ta vara
på möjligheterna av vårt grundliga konceptarbete och rulla ut Odd
Molly i världen. Förändringen av bolaget kommer fortsätta i hög takt.
De viktigaste områdena är att förstärka bolagets digitala närvaro och
tillväxt, där vi har ett starkt utgångsläge, samt att skapa rätt
förutsättningar för en acceleration av den internationella
försäljningen. Detta i kombination med högre kostnadseffektivitet,
optimerade processer och omprioriterade resurser kommer över tid att
ge resultat i form av ökad tillväxt och lönsamhet, efter en period av
omställning.

Hur ska Odd Molly lyckas accelerera den internationella tillväxten?

Plattform
Vi har bevisat att det går att öka tillväxttakten och
varumärkeskännedomen om vi tar ett samlat grepp på marknaden - där en
stark digital och selektiv fysisk närvaro ökar förutsättningarna för
att lyckas driva försäljning i de olika distributionskanalerna.
Mycket kraft har under senare år gått till att skapa ett tydligt
livsstilskoncept, utveckla nya kategorier och varuslag. Samtidigt har
vi legat i framkant gällande att växla över till online-försäljning,
vilket är ett område jag brinner för och där vi redan kommit långt,
framförallt i Sverige. Nu är vi redo för nästa steg.

Människor
Vi behöver rätt organisation för genomförandet, och jag är glad att vi
rivstartar hösten med flera nyckelpositioner på plats. Sara Fernström
är ny vice VD, med uppdrag att ställa om affärsmodellen till ökat
digitalt fokus och större partnernätverk samt skapa förutsättningar
för en ökad internationell försäljning. Vi har också förstärkt vårt
team med en ny internationell försäljningschef samt en
affärsutvecklingschef som ska säkerställa att våra expansionsplaner
genomförs klokt, genom effektiva processer, för att få bäst
avkastning.

Kapital
Vi har som sagt ett starkt koncept och rätt människor på plats för att
ta nästa steg. Men omställningen och ökad andel egen försäljning,
inte minst via den egna webbshopen, kräver också kapital. Jag är
därför mycket glad över att Odd Molly genomförde en lyckad,
fulltecknad nyemission i juni vilket ger oss rätt förutsättningar att
genomföra vår strategi.

Vad hände i kvartalet?

Det andra kvartalet är säsongsmässigt Odd Mollys minsta. Omsättningen
minskade med 7 procent jämfört med samma period förra året. Den lägre
försäljningen är i huvudsak kopplad till de fysiska butikernas
utmaningar i Sverige. Andelen försäljning i digitala kanaler - egen
web och externa web-återförsäljares - är nu en bra bit över 40
procent.

Vi genomförde många offensiva marknadssatsningar där Queens of Pop i
sommar var en höjdpunkt. Odd Molly var huvudsponsor till festivalen
med endast kvinnliga artister. Festivalens mission om att föra samman
människor i en inspirerande och kärleksfull atmosfär för ett mer
respektfullt samhälle stämmer väl överens med våra tankar och hur vi
ser på Molly och omvärlden.

Vad ligger närmast på agendan?

Vårt uttalade fokus är att öka försäljningen på den internationella
marknaden. Idag sker närmare 70 procent av all vår försäljning i
Sverige. Vår bedömning är att Odd Mollys stil och koncept är minst
lika attraktiva på den globala marknaden som på den svenska. Med nya
strategiska åtgärder och förstärkt kompetens ser vi med spänning fram
emot detta.

Vi kommer även att fortsätta satsa på vår hemmamarknad, inte minst
digitalt, och kritiskt utvärdera vår närvaro via egna fysiska
butiker, där ett antal beslut om stängningar redan fattats.

Vi har fullt fokus på att få utväxling på det grundarbete vi gjort och
nå ut i övriga världen med vårt starka koncept och varumärke. Allt
hänger ihop och med ett samlat grepp, större internationell
kompetens, kapitalförstärkning, kostnadsfokus och massa ny energi ska
vi få fler Mollys i världen.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jennie Högstedt Björk, VD, 08-522 28 509
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16
augusti 2018 kl. 08:00 CET.

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter till
återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40
länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som
drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på
Nasdaq Stockholm, small cap.

VÅR STRATEGI
Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta
kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla
befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas
av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys
strategiska arbete har följande inriktning:

Kollektion Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande
livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av
färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och
pris inom ett tydligt stilkoncept.

Kanaler Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt
noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även
driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler.

Marknader Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket
och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har
störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition.
Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och
kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya
marknader.

Människor Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet,
driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov
och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra
verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/odd-molly/r/ny-ledning-och-nytt-kapital---redo...
http://mb.cision.com/Main/495/2593363/892094.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.