Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-24

Odd Molly: Satsning och anpassning för framtiden - engångskostnader belastar resultatet

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 24 oktober 2017

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 134,5 MSEK (137,6), en
minskning med 2 procent.

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (53,8).
· Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (18,8), negativt påverkat
av kostnader om 4,8 MSEK kopplat till avslut och utköp av agenter och
engångskostnader för organisationsförändring.

· Resultat efter skatt uppgick till 4,9 MSEK (14,0).
· Resultat per aktie uppgick till 0,85 SEK (2,43).
· Den totala nettoomsättningen uppgick till 342,6 MSEK (336,7), en
ökning med 2 procent.

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (54,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (24,8), negativt påverkat
av kostnader om 4,8 MSEK kopplat till avslut och utköp av agenter och
engångskostnader för organisationsförändring.

· Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (16,9).
· Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (2,94).
1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

· Den totala nettoomsättningen uppgick till 342,6 MSEK (336,7), en
ökning med 2 procent.

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (54,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (24,8), negativt påverkat
av kostnader om 4,8 MSEK kopplat till avslut och utköp av agenter och
engångskostnader för organisationsförändring.

· Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (16,9).
· Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (2,94).
[removed graphic]

VD kommenterar utvecklingen

Förändring kräver förändring

Marknaden

I rapporten för det första halvåret 2017 avslutade jag min kommentar
att Odd Molly rustar för fortsatt stora förändringar på marknaden.
Och trenden med en tuff och rabattdriven marknad fortsätter. Den
starka försäljning vi hade i detaljhandelssegmentet under slutet av
det andra kvartalet följdes inte upp på samma sätt i det tredje
kvartalet. Tillväxttakten i våra egna kanaler var lägre än tidigare,
bland annat till följd av tuffa jämförelsetal motsvarande period
föregående år, medan vi å andra sidan såg ett minskat tapp inom
grossistförsäljningen till återförsäljare. Koncernens omsättning som
helhet backade 2 procent i kvartalet.

Satsningar som belastar kvartalets resultat

I halvårsrapporten sa vi också att vi ständigt måste vara lyhörda och
säkerställa att vi frigör resurser för att satsa där vi ser störst
förutsättning för lönsam tillväxt. Under kvartalet har vi genomfört
en rad förändringar både i den egna organisationen och bland de
agenter som representerar Odd Molly på den internationella arenan.
Inom distributionsnätet har vi genomfört flera skiften och bytt ut
agenterna i Tyskland, Frankrike och Österrike medan vi utvärderar en
ny lösning i Storbritannien. De nya agenterna har en stark närvaro
bland kunder och kanaler som utvecklas bäst i respektive land, och vi
ser fram emot nya samarbeten samtidigt som vi har respekt för att det
tar tid för nya agenter att vända utvecklingen på en marknad. Den
interna organisationsförändringen ökar internationellt och digitalt
fokus. Dessa offensiva satsningar belastar kvartalets resultat med
engångskostnader på 4,8 MSEK. De extra kostnaderna i kombination med
en något lägre försäljning gör att resultatet för kvartalet hamnar en
bra bit under förra året.

Förändringsresan fortsätter

Vi gör fortsatta satsningar på e-handeln och ser våra fysiska butiker
som viktiga varumärkesbärare med lönsamhetskrav. Vi har anställt en
ny Creative Director med ansvar för varumärkesutveckling, anpassat
säljorganisationen för internationell expansion i alla kanaler och
slagit fast en ny sortimentsstrategi som är mer optimerad för
respektive kanal. Vi anpassar arbetssätt och organisation och söker
ständigt efter effektiviseringar och besparingar där vi ser
möjligheter.

Som ett led i att skapa löpande nyhetsvärde inom vårt livsstilskoncept
lanserar vi snart Odd Mollys första skidkollektion, en kollektion som
känns helt rätt både i form av hållbarhet i material och
produktionsprocess samt i design och komfort. Odd Mollys strumpor
lyser också upp under hösten och vår satsning på underkläder går bra
och hittar nya återförsäljare.

Odd Molly förändras med marknaden och nya konsumtionsmönster, vi måste
därför vara både snabba och långsiktiga. Vi arbetar löpande med vårt
förändringsarbete där vi nått flera viktiga milstolpar. 2017 blir ett
år då vi vidtar åtgärder som kostat på kort sikt, men som främjar
målen att stärka vår position i Norden och expandera Odd Mollys
livsstilskoncept internationellt.

Anna Attemark, VD

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via
externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i
världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd
Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare
på den skandinaviska marknaden och driver även 18 egna fysiska
butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21
juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

VÅR STRATEGI

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta
kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla
befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas
av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys
strategiska arbete har följande inriktning:

Kollektion Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande
livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av
färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och
pris inom ett tydligt stilkoncept.

Kanaler Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt
noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även
driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler.

Marknader Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket
och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har
störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition.
Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och
kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya
marknader.

Människor Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet,
driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov
och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra
verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/odd-molly/r/satsning-och-anpassning-for-framti...
http://mb.cision.com/Main/495/2373917/740460.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.