Du är här

2018-07-11

ODDO BHF ProActif Europe: så väljer fonden sina aktier

Uppdr agsartikel - finansierad av ODDO BHF AM SAS .

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den europeiska aktiemarknaden är i dagsläget varken
dyr eller billig och det finns givet det osäkra läget ingen anledning att
"jaga marknaden".

Det delger Emmanuel Chapuis, förvaltare för den flexibla aktiefonden ODDO BHF
ProActif Europe, i en intervju med Fonder Direkt.

Istället handlar det nu om att vänta in rätt tillfällen för att kunna köpa
kvalitetsbolag till bra priser. Emmanuel Chapuis berättar här om hur
fondteamet resonerar när de utvärderar investeringsmöjligheter.

Detta är artikel två av två från Fonder Direkts intervju med förvaltaren. För
att läsa del ett, klicka på
länken:http://www.direkt.se/aktuellt/oddo-bhf-proactif-europe-haller-sig-till-s...

ODDO BHF ProActif Europes aktieförvaltning tar sin början ur ett så kallat
bottom-up-perspektiv och en bedömning av vilka antaganden om framtida
tillväxt och marginaler som är inbakade i en akties värdering, berättar
Emmanuel Chapuis. Sedan kommer portföljteamet fram till om antagandena är
realistiska, optimistiska eller pessimistiska - om värderingen inte
reflekterar någon större optimism kan nedsidan begränsas, fortsätter
förvaltaren.

Två exempel på det senare är däcktillverkarna Michelin och Continental, som
fonden anser handlas till en rabatt som inte alls avspeglar verksamheternas
höga förutsebarhet i kassaflödestillväxten.

I fallet Michelin handlas aktien till 10 gånger den framåtblickande vinsten
(att jämföra med 14 gånger för den europeiska aktiemarknaden), samtidigt som
bolagets generering av fritt kassaflöde är accelererande och avkastningen på
det fria kassaflödet ligger på 8-9 procent, säger Emmanuel Chapuis.

Treårsgraf för Michelins aktie. (Källa: Infront)

Att biltillverkarna haft det motigt på börsen på sistone är inget som undgått
förvaltaren och han konstaterar att investerare för tillfället flyr all slags
bilexponering utan distinktion av verksamhetstyp.

Det finns dock flera faktorer som enligt honom talar för att däckbolagen har
goda förutsättningar att trots en tuff personvagnsmarknad göra bra ifrån sig.
För det första står inte dessa inför problematiken att behöva anpassa sin
verksamhet beroende på om bilarna ska drivas med el, diesel eller bensin.
Däcken kommer fortfarande behövas och detta handlar om en marknad som drivs
av ersättningar, vilket gör den mer förutsebar och mindre volatil än
bilindustrin som helhet, säger Emmanuel Chapuis.

Det är inte fråga om någon explosiv tillväxt, men med 4 procent i goda och 2
procent i sämre tider handlar det om en mycket stabil affär och både Michelin
och Continental lyfts fram som bra "värdecase".

En parameter fonden tycker är intressant är att jämföra hur en aktie handlas
jämfört med sin historik. Emmanuel Chapuis konstaterar att Michelin i dag
handlas till en lägre multipel än för tio år sedan, trots att bolagets
avkastning på eget kapital och kassaflödesgenerering nu är på en betydligt
bättre nivå än då. Marknaden är ännu inte villig att belöna Michelin för
detta, men fondens portföljteam ser att en omvärdering ligger i korten och
riktar beröm mot såväl Michelins som Continentals goda visibilitet av
kassaflödestillväxten.

Ett annat viktigt element vid ODDO BHF ProActif Europes aktieval är att hitta
bolag som enligt förvaltarnas analys är synnerligen fundamentalt robusta.

"Det handlar om bolag som vid en krasch, en depression, har en så pass stark
affärsmodell och finansiell position att de bör klara sig relativt väl och gå
bättre än marknaden", säger Emmanuel Chapuis.

En del av detta element är att analysera bland annat vinstmarginalen samt
avkastning på sysselsatt kapital och hur detta har utvecklats över tid,
förklarar förvaltaren. Han tillägger att de vill se att nivån är tillräckligt
hög i goda tider, men samtidigt acceptabel under tuffa tider, så att bolaget
kan fortsätta generera ett positivt kassaflöde (även om det minskar).

Mycket tid uppges läggas på att förstå affärsmodeller och vara ute och träffa
bolagen. Något fonden gärna vill se är högre marginaler än konkurrenterna,
vilket ofta anses indikera en konkurrensfördel och förmåga att inte behöva
vika ned sig prismässigt.

Det räcker dock inte att hitta ett bolag med konkurrensfördelar och nöja sig
där. Man måste regelbundet ställa sig frågan vilka omständigheter, externa
faktorer och störningsmoment som kan ifrågasätta dessa konkurrensfördelar,
säger Emmanuel Chapuis.

"Hittar vi något, eller kommer vi fram till att det här är ett bolag som bör
kunna fortsätta vinna? De bolag som uppvisar ihållande konkurrensfördelar är
dessutom sannolikt mer motståndskraftiga i en nedåtgående konjunkturcykel",
fortsätter han.

En del av den fundamentala robusthet Emmanuel Chapuis talar om gäller bolagens
balansräkningar. Genom att välja bolag med mycket stark balansräkning blir
den finansiella risken i bolaget och således fondportföljen begränsad, säger
förvaltaren.

ODDO BHF ProActif Europes största innehav är för tillfället det franska
industribolaget Alstom, som lagt om sin verksamhet till att fokusera på
transport och särskilt järnvägar.

Treårsgraf för Alstom. (Källa: Infront)

Detta är ett bolag som enligt Emmanuel Chapuis tidigare var mindre bra skött
vad gäller marginaler och kassaflöde, men som nu efter att ha satt
grundläggande processer på plats, börjat visa sin förmåga att leverera goda
marginaler på 7 procent samt massivt förbättra sin kassaflödesgenerering.

Nu får man i Alstom omsättningstillväxt, tillväxt i rörelseresultat samt i
fritt kassaflöde - något som dock tagit lång tid för marknaden att förstå,
säger förvaltaren.

Han lyfter fram ytterligare en dimension med investeringscaset: sammangåendet
med Siemens Mobility, som han poängterar kommer leda till massiva
kostnadssynergier och göra bolaget till en global ledare, med goda
förutsättningar att hävda sig mot de stora konkurrenterna i Kina.

"När exempelvis en stad bestämmer sig för att bygga en ny tågstation finns det
inte så många bolag som kan leverera rätt utrustning och Siemens-Alstom
kommer att vara ett av, om inte det bästa, alternativet för att erbjuda
högklassig teknologi för detta ändamål", säger Emmanuel Chapuis.

ODDO BHF ProActif Europes portföljteam bedömer att det sammanslagna bolaget
sett till dess orderbok bör kunna leverera en organisk tillväxt om 5 procent
de kommande 5-7 åren, med en stor uppsida på marginalprofilen samt
kassaflödesgenereringen.

Alstom var per den 31 maj som nämnt ODDO BHF ProActif Europes största innehav,
med 4,65 procents vikt i portföljen. Nummer två på listan var Michelin, med
4,64 procent, följt av teknikbolaget SAP med 4,53 procent.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.