Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Odico A/S: Korrektion til Generalforsamlingsprotokollat - Odico A/S

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT - Odico A/S

Erstatter selskabsmeddelelse nr. 15-2019

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Selskabsmeddelelse nr. 16-2019

Den 7. november 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Odico A/S,
CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Dagsordenen var:

1)         Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent

2)         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.

3)         Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

4)         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.

5)         Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

6)         Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende
regnskabsår.

7)         Forslag fra Bestyrelsen om ændring af vedtægter.

8)         Valg til bestyrelsen.

a) Valg af formand

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

9)         Valg af revisor.

10)       Eventuelt.

Ad 1

Konsulent / Projektleder Henrik Winther Knudsen blev præsenteret som
dirigent valgt af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 495.858 svarende til 73,96% af
aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret. Ligeledes konstaterede
dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelese 14-2019 den 15.
oktober 2019 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne og dermed
var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad 2

Bestyrelsen ved formanden, Jens Munch-Hansen aflagde beretning om
selskabets virksomhed i regnskabsåret 2018/19. I beretningen orienterede
formanden om formålet med og bevæggrundene til erhvervelsen af Odicos nye
domicil, selskabsstrukturen og aktiviteterne i ?Odico Robotic Solutions?
samt ?Odico Formworks?. I den fremadrettede del af beretningen
understregede formanden, at virksomhedens teknologiske og kommercielle
udvikling fortsætter som planlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3

Jens Munch-Hansen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2018/19
offentliggjort 19. september 2019 udvisende i underskud på DKK 6.278.672
efter skat. Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad 4

Det besluttedes, at årets underskud overføres til næste år.

Ad 5

Bestyrelsen og direktionen meddeltes decharge af forsamlingen.

Ad 6

Generalforsamlingen vedtog, at vederlaget til bestyrelsen fortsætter
uændret for det indeværende regnskabsår, men samtidig gøres
resultatafhængig.

Ad 7

Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3C.1 jf.
bilag 1 i indkaldelsen til generalforsamlings blev enstemmigt vedtaget i
sin helhed.

Ad 8

Dirigenten oplyste, at Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun genopstillede
til selskabets bestyrelse, Jens Munch-Hansen tillige som formand. Lars
Christiansen udtrådte af bestyrelsen. Af bestyrelsen var Søren Ravn Jensen
indstillet som nyt medlem af bestyrelsen. Dirigenten henviste forud for
valget, at bestyrelseskandidaternes baggrund og ledelseshverv fandtes i
bilag 2 til indkaldelsen i overensstemmelse med Selskabslovens § 120, stk.
3.

   8a Jens Munch-Hansen blev valgt til formand for bestyrelsen

   8b Niels Kåre Bruun blev genvalgt og Søren Ravn Jensen nyvalgt til
bestyrelsen

Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

* Jens Munch-Hansen (formand)
* Niels Kåre Bruun
* Søren Ravn Jensen

Ad 9

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000
Odense C blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 10

Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.

Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen

Certificeret rådgiver:

E&Y

Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse 16-2019 Generalforsamlingsprotokollat_rettelse

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.