Du är här

2017-06-07

OECD: FORTSATT GOD TILLVÄXT I SVERIGE, SKULDER EN RISK

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska tillväxten är stark men dämpas framöver med
bland annat minskade bostadsinvesteringar. Hushållens skuldsättning utgör
fortsatt en risk.

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i
vårprognosen, Economic Outlook, som presenterades på onsdagen.

OECD räknar med att Sveriges BNP växer 2,7 procent i år och 2,3 procent nästa
år. I höstprognosen såg OECD att BNP skulle öka med 2,7 procent i år och 2,2
procent nästa år.

OECD konstaterar att den svenska ekonomin fortsatt växer starkt, med stöd av
en solid efterfrågan, ökad arbetskraft, stigande produktivitet och ljusare
internationella utsikter.

Arbetslösheten minskar gradvis, men de arbetslösa består till ökad grad av
nyanlända och personer som är svårare att anställa. Lönetillväxten, som
förhandlas fram med ögat på internationella konkurrens, är långsam givet
styrkan i ekonomin.

Hushållens sparkvot är hög, vilket håller tillbaka den privata konsumtionen
och dämpar inflationstrycket. Penningpolitiken har därmed förblivit expansiv,
vilket fortsätter att dra upp investeringar och tillgångspriser, om än i en
något långsammare takt.

Reporäntan har legat på -0,5 procent sedan februari 2016, vilket dragit upp
priser och inflationsförväntningar. Låga räntor, stark
sysselsättningstillväxt, gynnsamma skattevillkor för bostäder och en långsam
respons i utbudet har lett till bostadspriserna ökat med tvåsiffriga tal de
senaste två åren, och stigande skuldsättning hos hushållen.

Åtgärder inom makrotillsynen, inklusive amorteringskravet, förefaller att ha
dämpat uppgången något.

Men nuvarande åtgärder bör kompletteras med skuldkvotstak om priserna
fortsätter att öka. OECD rekommenderar också mer avreglerad hyressättning,
höjd fastighetsskatt och utfasade ränteavdrag, vilket bör dämpa
prisuppgången, förbättra allokeringen och öka rörligheten på
bostadsmarknaden.

OECD noterar att det sänkta överskottsmålet till 0,33 procent av BNP ökar det
finanspolitiska utrymmet de kommande åren, och planer för att använda detta
till åtgärder för förbättrad integration av nyanlända är välkomna.

BNP-tillväxten väntas samtidigt dämpas de kommande två åren. Arbetskraftsbrist
och brist på mark med bygglov kommer att hålla tillbaka
bostadsinvesteringarna. Konsumtionen väntas öka långsammare än BNP, då
reallöneökningarna dämpas av återhållna löneavtal. Den höga sparkvoten,
delvis relaterad till osäkerhet och ökade amorteringar, dämpar också
tillväxten.

Det inhemska inflationstrycket väntas förbli dämpat, och penningpolitiken
därmed förbli expansiv. Nedgången i arbetslösheten väntas avta med större
svårigheter att få jobb för nyanlända och lågutbildade.

Räntorna väntas förbli låga ett tag och ett misslyckande med att dämpa
hushållens skuldsättning kommer att öka de finansiella riskerna och
hushållens sårbarhet för nedgångar i bostadspriserna och räntehöjningar.

OECD konstaterar också att Sverige är en liten, öppen ekonomi som är starkt
integrerad i globala värdekedjor, och därmed särskilt exponerad mot
valutarörelser, internationell handelstillväxt, protektionism och
utvecklingen hos dess handelspartners.

Prognos juni

Prognos 2017 Rev 2018 Rev
==============================================================
BNP 2,7 0,0 2,3 0,1
KPI 1,6 0,1 1,8 -0,2
Arbetslöshet 6,5 -0,2 6,4 -0,3
==============================================================

Rev avser revidering från föregående prognos i november 2016.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.