Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

OEM: Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2020

Vid årsstämman 24 april, 2019 beslutades att valberedningen ska
utgöras av en representant för var och en av de minst tre och högst
fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om
denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare
inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast
följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i
valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de
aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2020 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram
till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen
ska vara styrelsens ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att
valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning
ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett
representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen,
liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde
ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har
skett.

I enlighet med detta har följande personer utsetts till ledamöter av
valberedningen: Petter Stillström, AB Traction, Richard Pantzar,
Orvaus AB, Mattias Franzén och Agne Svenberg. Valberedningens
ordförande är Petter Stillström.

Årsstämma i OEM International kommer att hållas onsdagen 22 april,
2020 i Tranås.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig
till valberedningens ordförande Petter Stillström tel. 070-747 56 61
alternativt e-post Petter.stillstrom@traction.se

Tranås den 21 oktober 2019

OEM INTERNATIONAL AB (publ)

Ett av eurpoas ledande teknikhandelsföretag med 33 rörelsedrivande
enheter i 14 länder.

www.oem.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oem/r/valberedning-infor-oem-international-ab...
https://mb.cision.com/Main/1937/2937073/1126657.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.