Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Offentliga Hus i Norden AB: Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "Offentliga Hus")
har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda
gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en
rörlig ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter med förfall i mars 2023
("Gröna Obligationer") samt eviga hybridobligationer med en första
inlösenmöjlighet i januari 2025 om 500 Mkr under ett ramverk om 750
Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 685 baspunkter
("Hybridobligationer").

Bolaget har idag beslutat att emittera ytterligare Gröna Obligationer
om 200 Mkr och Hybridobligationer om 75 Mkr. Till följd av den starka
marknadsefterfrågan emitteras såväl de Gröna Obligationerna som
Hybridobligationerna till överkurs vilket, beräknat till första
möjliga inlösendag, för de Gröna Obligationerna motsvarar en rörlig
ränta om 3m Stibor + 381 baspunkter respektive 3m Stibor + 642
baspunkter för Hybridobligationerna. Offentliga Hus avser att ansöka
om upptagande till handel av de nyemitterade Gröna Obligationerna och
nyemitterade Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm
företagsobligationslista för hållbara obligationer respektive Nasdaq
Stockholm företagsobligationslista för att tillse upptagande till
handel av de nya Gröna Obligationerna och de nya Hybridobligationerna
senast den trettionde dagen efter respektive emissionsdag.

Emissionerna möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska
institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna kommer att nyttjas i
enlighet med Bolagets Gröna Ramverk och emissionslikviden från
Hybridobligationerna kommer primärt att nyttjas för att finansiera en
fortsatt tillväxt samt att stärka den finansiella beredskapen.
Hybridobligationen är strukturerad i syfte att delvis räknas som eget
kapital ur ett kreditratingsperspektiv samt kommer att redovisas som
eget kapital i enlighet med IFRS.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella
rådgivare i samband med emissionen och Gernandt & Danielsson har
agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, t f CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter.
Bolaget

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet
samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över
hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av
offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3

SE-114 34 Stockholm

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/offentliga-hus-i-norden-ab/r/offentliga-hus-e...
https://mb.cision.com/Main/16519/2960668/1140672.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.