Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

Okmetic Oyj: OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2014 KLO 13.45

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2014 klo 10.00 alkaen
Ilmailumuseon auditoriossa osoitteessa Tietotie 3, Vantaa. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta
tilivuodelta 2013, ja että emoyhtiön tilikauden tappio 208 387,78 euroa
siirretään kertyneiden voittovarojen tilille.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin uudelleen Hannu
Martola, Mervi Paulasto-Kröckel, Mikko Puolakka ja Henri Österlund, sekä
uutena jäsenenä Jan Lång.Jan Lång (s. 1957, KTM) on toiminut Ahlstrom Oyj:n
toimitusjohtajana vuodesta 2009. Tätä ennen hän työskenteli Uponor Oyj:n
toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä.
Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henri Österlundin
ja varapuheenjohtajaksi Jan Långin.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana.
Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna 9.5.2014, ja palkkiona
maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen 8.5.2014
päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa
kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa
kokoukselta ja kunkin hallituksen jäsenen osalta 500 euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta,
mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä
osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta
ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 9.10.2015
saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 2 593 125 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien
osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2013 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään
9.10.2015 saakka.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com Sijoittajat-osiossa kohdassa Yhtiökokous.

OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com

LYHYESTI OKMETICISTA

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja
kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen,
innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

Okmeticin yhtiökokouksen päätökset
http://hugin.info/132025/R/1775894/605759.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Okmetic Oyj via Globenewswire

HUG#1775894

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.