Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-14

Okmetic Oyj: OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2015 KLO 13.45

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.4.2015 klo 10.00
alkaen Ilmailumuseossa Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN, OSINGONMAKSU JA HALLITUKSEN
VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSINGON MAKSUSTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15 euroa
osakkeelta (yhteensä 2,5 miljoonaa euroa). Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina
16.4.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko
maksetaan torstaina 23.4.2015.

Yhtiö maksoi jo tammikuussa 2015 osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Näin ollen
Okmeticin yhteenlaskettu osinko tilikaudelta 2014 on 0,45 euroa osakkeelta.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön
taloudellisen tilanteen sen salliessa. Valtuutuksen perusteella jaettava
lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen
laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,60 euroa osakkeelta ja
kokonaisuudessaan enintään 10 200 000 euroa. Hallituksen päätöksen
perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka
hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen
täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides
pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden
päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon liittyvistä
ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin
uudelleen Jan Lång, Hannu Martola, Mikko Puolakka ja Henri Österlund, sekä
uutena jäsenenä Riitta Mynttinen.

Riitta Mynttinen (s. 1960) on koulutukseltaan insinööri ja MBA. Hän on
viimeksi toiminut tittelillä Vice President Minerals Technologies Europe NV
-nimisessä yhtiössä. Hänellä on korkeatasoista liiketoimintaosaamista
Euroopasta, Yhdysvalloista ja Aasiasta pinnoite-, kemikaali- ja
paperiteollisuudesta. Riitta Mynttinen on ollut vuodesta 2011 Tikkurila Oyj:n
hallituksen jäsen ja vuodesta 2010 Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen jäsen.

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jan Långin ja
varapuheenjohtajaksi Henri Österlundin.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana.
Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna 20.5.2015, ja palkkiona
maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen 19.5.2015
päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio,
joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa kokoukselta ja kunkin
hallituksen jäsenen osalta 500 euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 864 375 kappaletta,
mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä
osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta
ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 14.10.2016
saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla liikkeelle laskettavien tai luovutettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään 2 593 125 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden liikkeelle laskua että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti,
omien osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2014 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään
14.10.2016 saakka.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com Sijoittajat-osiossa kohdassa Yhtiökokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 28.4.2015 alkaen.

OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen
ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen,
innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.
Okmetic on noteerattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.

Varsinaisem_yhtiokokouksen_paatokset
http://hugin.info/132025/R/1910979/681672.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Okmetic Oyj via Globenewswire

HUG#1910979

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.