Du är här

2017-09-07

OMX AB: Nasdaq Stockholm avnoterar Nordic Mines AB

Nasdaq Stockholm avnoterar Nordic Mines AB

Stockholm, 7 september 2017 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm AB har
fattat beslut om att aktierna i Nordic Mines AB (”Nordic Mines”) ska avnoteras
från Nasdaq Stockholm. Avnoteringen kommer att ske med omedelbar verkan.

Nasdaq Stockholm AB stoppade den 7 juli 2017 handeln i Nordic Mines aktie med
anledning av att bolaget den 30 juni 2017 hade publicerat insiderinformation
kring styrelse- och ledningsförändringar samt stämmokommuniké på sin hemsida
utan att dessförinnan offentliggjort informationen på ett korrekt sätt. Samma
dag, den 7 juli 2017, uppdaterade Nasdaq Stockholm AB skälen för den
observationsnotering av Nordic Mines aktie som gällt sedan tidigare, då bolaget
sedan en längre tid inte uppfyllt grundläggande noteringskrav gällande ledning,
kapacitet för informationsgivning och styrelsens sammansättning. Eftersom det
enligt Nasdaq Stockholm AB inte funnits förutsättningar för återupptagande av
handel i Nordic Mines aktie har den sedan dess varit handelsstoppad.

Sedan ovanstående händelser inträffade har Nasdaq Stockholm AB vid upprepade
tillfällen efterfrågat en grundlig redogörelse för vilka åtgärder Nordic Mines
avsett att vidta för att åter uppfylla noteringskraven. Då ett första svar från
bolaget saknade konkreta, tillfredsställande förslag på åtgärder uppmanade
Nasdaq Stockholm AB ytterligare en gång, den 14 augusti 2017, Nordic Mines att
senast den 31 augusti 2017 inkomma med en tydlig redogörelse över på vilket
sätt bolaget uppfyller respektive noteringskrav.

Den 31 augusti 2017 inkom Nordic Mines med ett svar. Bolaget har inte, inom den
föreskrivna tiden, åtgärdat aktuella brister och presenterar inte heller en
konkret åtgärdsplan.. Enligt Nasdaq Stockholm AB är Nordic Mines agerande och
bristande respekt för regeltillämpning så allvarlig att allmänhetens förtroende
för Börsen och värdepappersmarknaden riskerar att skadas.

Disciplinnämnden konstaterar att Nordic Mines ledning och styrelse inte
uppfyller gällande noteringskrav i punkterna 2.4.1, 2.4.2 och 2.4.3 i Nasdaq
Stockholms regelverk för emittenter (”Regelverket”). Enligt disciplinnämndens
mening saknas då förutsättningar för att bolagets aktier ska vara upptagna till
handel på börsen.

Disciplinnämnden har således beslutat, med tillämpning av punkterna 2.9.2 (2)
och 2.9.3 i Regelverket att avföra Nordic Mines aktier från handel på Nasdaq
Stockholm. Avnoteringen gäller med omedelbar verkan.

En utförlig beskrivning av ärendet och disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/stockholm/disciplin...
ttee/decisions/

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius,
justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören
Carl-Johan Högbom och auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

Om Disciplinnämnden

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om
börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller
vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid
med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver
ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella
sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller
avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen
kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden
dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar
med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice
ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst
två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Marianne Lundius (ordf), justitierådet
Ann-Christine Lindeblad (v ordf), direktören Erik Einerth, direktören Stefan
Erneholm, direktören Anders Oscarsson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören
Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman, civilekonomen Carl Johan Högbom,
advokaten Patrik Marcelius, auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson och
auktoriserade revisorn Svante Forsberg.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading global provider of trading, clearing,
exchange technology, listing, information and public company services. Through
its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize
and execute their business vision with confidence, using proven technologies
that provide transparency and insight for navigating today's global capital
markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its
technology powers more than 90 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the
world's securities transactions. Nasdaq is home to 3,800 total listings with a
market value of $11 trillion. To learn more, visit: http://business.nasdaq.com

Media Relations Contact
David Augustsson
+46 8 405 61 35
david.augustsson@nasdaq.com
---------------------------

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made
under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about
Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not
guarantees of future performance. Actual results may differ materially from
those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond
Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors
detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed
with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to
release any revisions to any forward-looking statements.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.