Du är här

2018-03-06

OMX AB: Nasdaq Stockholm meddelar K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB vite motsvarande två årsavgifter

Nasdaq Stockholm meddelar K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB vite
motsvarande två årsavgifter

Stockholm, 6 mars, 2018 – Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (”K2A” eller ”Bolaget”) har brutit mot
regelverken för Nasdaq First North och Nasdaq Stockholm och har därmed meddelat
Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK
146 652.

Den 30 juni 2017 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”)
ett pressmeddelande med information om att det genom sex transaktioner hade
sålt byggrätter i Stockholm och Nyköping. Den 3 juli kl. 06:00 publicerade SBB
ett pressmeddelande med information om att SBB, HSB, K2A och Innovation
Properties utvecklar 1 500 nya bostäder i Västerhaninge. Två timmar senare, kl.
08:00, offentliggjorde K2A ett pressmeddelande med information om att de hade
förvärvat byggrätter motsvarande ca 350 bostäder i Västerhaninge centrum från
SBB. Pressmeddelandet innehöll en hänvisning till att informationen var sådan
som Bolaget var tvunget att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning.

K2A har uppgett att Bolaget tillämpat ett uppskjutet offentliggörande av
insiderinformationen, men dokumentation om detta har inte upprättats.

Disciplinnämnden konstaterar att Bolaget har brutit mot punkt 3.1 i Nasdaq
Stockholms Regelverk genom att inte så snart som möjligt offentliggjort
insiderinformation eller på ett korrekt sätt skjutit upp offentliggörandet av
informationen. Mot bakgrund av Bolagets bristande hantering av det uppskjutande
offentliggörandet av insiderinformation har Bolaget vidare ansetts ha saknat
organisation och resurser för fullgörandet av de krav som ställs för
informationsgivning, i enlighet med det krav som framgår av punkt 2.2.4 i
Nasdaq First Norths Regelverk. Disciplinnämnden noterar att K2A har vidtagit
åtgärder för att åtgärda dessa brister.

Disciplinnämnden bedömer överträdelserna som allvarliga och beslutar att K2A
ska erlägga ett vite om två årsavgifter.

En utförlig beskrivning av ärendet och Disciplinnämndens beslut finns
publicerat på:

http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/european-surveilla...
iplinary-processes/decisions-and-sanctions/stockholm-2018.html

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Marianne Lundius,
justitierådet Ann-Christine Lindeblad, civilekonomen Ragnar Boman, direktören
Anders Oscarsson och advokaten Patrik Marcelius.

Om Disciplinnämnden
Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om
börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller
vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid
med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver
ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella
sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller
avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen
kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden
dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar
med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice
ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst
två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading global provider of trading, clearing,
exchange technology, listing, information and public company services. Through
its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize
and execute their business vision with confidence, using proven technologies
that provide transparency and insight for navigating today's global capital
markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its
technology powers more than 90 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the
world's securities transactions. Nasdaq is home to approximately 3,900 total
listings with a market value of approximately $13 trillion.

To learn more, visit: http://business.nasdaq.com

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker
Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq
Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS,
Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB
and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by
Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq
Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq
Vilnius.

MEDIAKONTAKT:
David Augustsson
+46 8 405 61 35
david.augustsson@nasdaq.com
---------------------------

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.