Du är här

2017-05-19

Oncology Venture: Delårsrapport 1 2017-01-01 - 2017-03-31

Oncology Venture Sweden AB (publ) | 559016-3290

Styrelsen och verkställande direktören för Oncology Venture Sweden AB
avger härmed rapport för det första kvartalet 2017.

Med "Oncology Venture Sweden AB" avses Oncology Venture Sweden AB med
organisationsnummer 559016-3290. Med "Bolaget" eller "Oncology
Venture" avses koncernen, det vill säga Oncology Venture Sweden AB
och dess dotterbolag Oncology Venture ApS (ägs till 100 % av Oncology
Venture), 2X Oncology (ägs till 92 % av Oncology Venture) och OV-SPV2
ApS (ägs till 80 % av Oncology Venture).

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (1 478 000) SEK.
· Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11 626 071 SEK (-4
865 000) SEK.

· Extraordinära kostnader under kvartalet utgörs av tillverkning av
läkemedel om cirka 5 MSEK och juridiska kostnader avseende
in-licensiering om cirka 1 MSEK.

· Koncernens kassa och bank uppgick till 19 512 000 SEK (10 915)
SEK.

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,15 (-0,67) SEK.
· Soliditeten uppgick till 87,8 (92,2) %.
Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier. Per den 31 mars 2017 uppgick totalt
antal aktier till 10 074 794. Notera att Bolaget genomfört en
företrädesemission och att 802 213 aktier har registrerats på
Bolagsverket. Totalt antal aktier uppgår efter periodens utgång till
10 877 007 stycken. Belopp inom parantes: Jämförande period
föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017

- Marie Foegh, MD, DrSc, blir erbjuden och accepterar positionen som VD för 2X Oncology Inc. ("2X Oncology").

- Bolaget meddelar att CE-märkning för Drug Response Predictor - DRP™ - har genomgått en teknisk validering och registrerats för Oncology Ventures ledande läkemedelskandidat LiPlaCis®. CE IVD-validering (In vitro-diagnostik) och -registrering tillåter marknadsföring av produkten inom hela EU och gör det möjligt för kommersialisering i 32 europeiska länder.

- Den 17 januari 2017 hålls extra bolagsstämma i Oncology Venture. Kommuniké från extra bolagsstämma finns att tillgå via Bolagets (www.oncologyventure.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

- Oncology Venture meddelar att DRP framgångsrikt förutspår effekten av fyra bröstcancerläkemedel för Personalized Medicin.

- LiPlaCis-projektet beviljas totalt cirka 963 000 euro (9,1 MSEK) via EUROSTARS-programmet för vidare utveckling av projektet. Dessutom frigör det offentliga bidraget privata investeringsfonder om cirka 950 000 euro (cirka 9,0 MSEK) från Bolagets partner Smerud Medical Research International AS. Sammantaget uppgår det erhållna bidraget till LiPlaCis-programmet till cirka 1,9 MEUR (18 MSEK).

- Oncology Venture publicerar en statusuppdatering avseende Bolagets pipeline omfattande tre produkter i Oncology Venture, två undertecknade term sheets och ett term sheet under förhandling i 2X Oncology och ett överenskommet term sheet i OV-SPV2 ApS.

- En ny version av LiPlaCis® som kan förvaras vid 2-8°C utvecklas. Denna produkt har framgångsrikt tillverkats och har klarat alla kvalitetskontroller.

- Den 1 mars 2017 hålls extra bolagsstämma i Oncology Venture. Kommuniké från extra bolagsstämma finns att tillgå via Bolagets (www.oncologyventure.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

- Oncology Venture tillförs cirka 1 000 000 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019.

- Oncology Venture publicerar nytt datum för årsstämma 2017.

- Det danska läkemedelsverket (DHMA) godkänner den fokuserade studien med APO010 i multipelt myelom.

- Oncology Venture och Eisai Inc. ingår ett avtal enligt vilket Oncology Venture kommer att utveckla companion diagnostic genom användande av sin Drug Response Predictor DRP™-teknologi för en läkemedelskandidat från Eisai Inc's onkologiportfölj. Avsikten är att utvärdera Oncology Ventures intresse för en inlicensiering av läkemedlet för vidare klinisk utveckling i 2X Oncology.

- Oncology Venture ingår ett exklusivt globalt licensavtal om 2-BBB Medicines BV:s ledande fas 2-produkt 2B3-101 - numera benämnd 2X-111 - för glioblastom (primär hjärncancer).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Oncology Venture genomför en företrädesemission, vilken tillför Bolaget cirka 33,7 MSEK före emissionskostnader.

- 2X Oncology utökar sin ledningsgrupp och utser George O. Elston till VD. Samtidigt som Marie Foegh fortsätter som CMO i bolaget.

- Oncology Venture håller årsstämma den 8 maj 2017. Kommuniké från årsstämman finns att tillgå via Bolagets (www.oncologyventure.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

- Det tidigare accepterade abstractet med DRP-data för epirubicin för bröstcancer har publicerats på ASCOs (American Society of Clinical Oncology) hemsida.

PRODUKTPIPELINE
OCH VIKTIGA TIDPUNKTER

Läkemedelskandidat Indikation Aktivitet Aktivitet
inledd
1 LiPlaCis® Bröstcancer Fas 1/2-studie Fortlöper
Fas 1-studie Avslutad Q2
2016
Fas 2-studie* Inledd Q3
2016Avsluta
inkludering
Q3 2017
Hudcancer Fas 2-studie Ska initieras
(Cadila)
Huvud- och Fas 2-studie Ska initieras
halscancer
(Cadila)
Matstrupscancer Fas 2-studie Ska initieras
(Cadila)
Prostatacancer Fas 2-studie Ska initieras
(Cadila)
Bröstcancer Pivotal/Fas 3-studie Ska initieras
(Cadila)
2 APO010 Immuno Screening av patienter Fortlöper
-onkologipreparat (cirka 150 patienter).
Första
indikation
multipelt myelom
(benmärgscancer)
Förbereda klinisk fas Fortlöper
1/2.
Godkännande avseende Godkänt Q1
att använda befintliga 2017
lager av
läkemedelskandidat.**
Klinisk fas ½-studie Q2 2017
3 Irofulven Metastaserande Screening av patienter Fortlöper
prostatacancer (cirka 300 patienter).
Förberedande av fas 2. Fortlöper
Lämna in ansökan om Q2 2017
klinisk studie

Avseende Special Uppstart 2X Oncology i Inkorporering
Purpose USA. avslutad
Vehicles (SPV)
Seedinvestering om 3,5 Säkrad
MUSD
Serie A-finansiering Pågående
om cirka 25 MUSD
4 TOP2- hämmare TOP2- hämmare, fas 2 In
liposomal -licensierad
-GSHmetastaserande
bröstcancer och
glioblastom
(hjärncancer).
5 PARP-hämmare Big Pharma fas 2 PARP In
-hämmare avseende -licensierad
metastaserande
bröstcancer.
6 TOP1-hämmare TOP1-hämmare fas 2 för Term sheet
utveckling hos under
patienter med förhandling
äggstockscancer.
Uppstart av OV-SPV2 i Fortlöper
Danmark.
- Seedinvestering om 0,5 Säkrad
MUSD
7 Oral fas 2 och fas Förhandling slutliga Pågår
3 villkor
tyrosinkinas
-hämmare (OV
-SPV2)
Om DRPTM ger Under
framgångsrikt diskussion
resultat, co
-investera och
utveckla i fokuserad
fas 2
-studie.

* Proof of concept-studier beräknas ta cirka 12 månader att genomföra.
Då studierna inte är blindade kan interim-data komma att erhållas
tidigare.

.VD Peter Buhl Jensen kommenterar

Oncology Venture har inlett 2017 i samma raska takt som 2016
avslutades. Vår pipeline består nu av sju fas 2 anti-cancerprodukter
med verkningsmekanismer som sträcker sig från heta forskningsområden
såsom APO010 och PARP-hämmaren från Big Pharma till mer blygsamma
lägre riskprojekt vid ny läkemedelsleverans av beprövade läkemedel i
nya indikationer. Oncology Ventures pipeline kännetecknas också av
kända aktiva läkemedel, såsom cisplatin (LiplaCis) och doxorubicin
(2X-111), men dessa läkemedel levereras till tumörplatsen med smart
liposomteknik och förbättrar därvid ytterligare det potentiella
terapeutiska förhållandet. Vi har också läkemedel som har visat god
effekt hos ett litet antal patienter och med hjälp av DRP™ kan dessa
läkemedel riktas mot patienter som sannolikt kommer att svara på
behandling, vilket möjliggör för oss att introducera nya
behandlingsalternativ för cancerpatienter. Dessa läkemedel
inkluderar: Irofulven, TOP1-molekylen och kandidatmedicinen som för
närvarande ingår i spin-out-bolaget OV-SPV2 ApS. Vi på Oncology
Venture o...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.