Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Oncology Venture A/S: Första patienten doserad i en fas 2-studie med LiPlaCis vid prostatacancer

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, US, 11 mars 2019 – Oncology Venture
A/S (“OV” eller “Bolaget”) meddelar idag att den första patienten har
doserats i en fas 2-studie med LiPlaCis® vid prostatacancer. Oncology
Venture har fått godkännande från danska läkemedelsmyndigheten att behandla
upp till 15 prostatacancerpatienter med LiPlaCis®. Liksom vid den pågående
fas 2-studien med LiPlaCis® vid bröstcancer kommer Oncology Ventures
diagnostiska verktyg DRP att användas för att identifiera de
prostatacancerpatienter som mest troligt kommer att svara på en behandling
med LiPlaCis®.

LiPlaCis® är en intelligent, målinriktad, liposom beredningsform av
cisplatin som är en av världens mest använda kemoterapier. Den speciella
formuleringen som finns i LiPlaCis® gör att substansen levereras direkt
till tumören. Det tillhörande diagnosverktyget LiPlaCis DRP® identifierar
de patienter som förväntas svara bäst på behandlingen. LiPlaCis har visat
mycket lovande resultat i en pågående fas 2-studie i patienter med
metastaterad bröstcancer.

Studien kommer att undersöka om patienter med prostatacancer svarar på
behandling med LiPlaCis® på samma sätt som patienter med bröstcancer, och
den första prostatacancerpatienten har nu blivit doserad vid University
Hospital in Herlev Danmark. Patienterna kommer att inkluderas i studien
baserat på analyser med det diagnostiska verktyget DRP®. Effekten mäts med
svarsfrekvens (response rate, RR, antalet patienter som får en minskad
tumörvolym), tid till progression (time to progression, TTP, tiden mellan
behandlingsstart och att sjukdomen förvärras eller sprids) och tid till
progression jämfört med den behandling varje individuell patient fått
tidigare. Endast patienter som identifierats som troliga svarare med
LiPlaCis® DRP® (de högst rankade två tredjedelarna) inkluderas i
prövningen.

“Det är väl känt att platinprodukter påverkar prostatacancer, men tidigare
kliniska studier har inte kunnat visa tillräcklig effekt för att motivera
ett marknadsgodkännande. Vi tror att det framförallt beror på att tidigare
studier haft en för bred grupp med patienter. Med den här studien kan vi
undersöka om DRP-analysen kan identifiera de individer som blir hjälpta av
en LiPlaCis-behandling precis som vi kan i bröstcancerpatienter,” säger
Peter Buhl Jensen, VD, Oncology Venture.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication 
E-mail: uhb@oncologyventure.com
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen, Frontpage PR & Communications 
E-mail: thomas.pedersen@frontpage.dk
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av
anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product
Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP®
 – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har
visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det
kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av
37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande
resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och
dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande
bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell
läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss
typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter
som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas.
Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan
utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal
formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och
bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer;
dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är
beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av
studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av
doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas
2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas
1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles:
Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat
läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt
OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.
Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US
Inc. samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva
ytterligare 30 procent.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/

Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger
utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika
väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande
uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra
planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan
information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande
uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och
andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller
revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22,
Malmö, Sweden

Detta är information som Oncology Venture A/S är skyldigt att publicera
enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen
tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur
den 11 mars 2019.

Bilaga

* OV - Första prostatacancerpatienten doserades med LiPlaCis

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.