Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Oncology Venture: Framgångsrik amerikansk patentstrategi - ansökan om Irofulven accepterad

Hörsholm, 29 maj 2017 - Oncology Venture Sweden AB ("Oncology
Venture") meddelar idag att bolaget har informerats av det
amerikanska patentverket US Patent Office att de avser godkänna en
patentansökan för en Drug Response Predictor (DRPTM) för Oncology
Ventures cancerläkemedel Irofulven. Ett patent kommer att utfärdas av
US Patent Office inom en snar framtid. The Orange Book tillåter
listning av patent för biomarkörer som krävs för screening av
patienter för behandlingar med specifika läkemedel. Detta innebär att
ett generiskt läkemedel inte kan ersätta Irofulven så länge patentet
för biomarkören är giltigt.

"Det är en mycket viktig del av vår strategi att skydda Irofulven och
dess Companion Diagnostic DRP™ via FDAs Orange Book", säger Oncology
Ventures VD Peter Buhl Jensen. "Detta säkerställer en ny period för
patentskydd om 20 år för vår kombinerade Irofulven Response Predictor
och läkemedlet Irofulven. Irofulven har redan visat god effekt och vi
kommer att använda dess Drug Response Predictor för att inkludera
patienterna med prostatacancer som mest sannolikt kommer att dra
nytta av Irofulven. Målsättningen är att öka responsgraden för att
Irofulven ska få godkännande", fortsätter Peter Buhl Jensen, M.D. och
VD för Oncology Venture.

Oncology Venture utvecklar fas 2-läkemedelskandidaten Irofulven
tillsammans med en companion diagnostic-teknik (Irofulven DRP™) för
att identifiera de patienter med högst sannolikhet att svara på
Irofulven-terapi. Irofulven DRP™ companion diagnostic härstammar från
Drug Response Predictor-plattformen (DRP™) från MPI varifrån
Irofulven DRP™ har inlicensierats. Tidigare betydande undersökningar
i 38 kliniska prövningar (varav 19 publicerade) av Irofulven av det
amerikanska bioteknikföretaget MGI Pharma och läkemedelsföretaget
Eisai har lett till objektiva svar i delmängder av patienterna,
inkluderat en rad svårbehandlade cancerformer såsom prostata-,
äggstocks-, lever- och pankreascancer. Genom användandet av
DRP-plattformen har Oncology Venture identifierat genetiska
signaturer associerade med hög sannolikhet för svar på behandling med
Irofulven och har säkrat rättigheterna till läkemedlet för fokuserad
utveckling i patientpopulationer med en hög sannolikhet för svar.
Oncology Venture har för avsikt att genomföra en fokuserad fas
2-studie med Irofulven i de patienter med kastrationsresistent
prostatacancer med högst sannolikhet att svara på behandling, vilket
är nästa steg mot kommersialisering av Irofulven som en
precisionsbehandling för en rad svårbehandlade cancerformer.

Irofulven är inlicensierat från Lantern Pharma LLC. Oncology Venture
och Lantern Pharma LLC har fått ett bidrag om 800 000 USD från
Massachusetts Life Sciences Center för att utveckla Irofulven i
prostatacancer.

Om Irofulven

Irofulven (6-hydroxymethylacylfulvene) är ett halvsyntetiskt derivat
av illudin S, en naturlig toxin isolerad från Jack O'lanternsvamp
(Omphalotus illudens). En prodrug, Irofulven, kräver katalys av
prostaglandin reduktas 1 för att bli aktiv.

Irofulven, skapad vid University of California, San Diego (UCSD), var
exklusivt licensierad av amerikanska bioteknikbolaget MGI Pharma, som
förvärvades av Eisai under 2007. Efter att ha återvänt till UCSD
2009, licensierade Lantern Pharma Irofulven 2015, och därefter
sublicensierades Irofulven till Oncology Venture.

Irofulven är mer aktiv in vitro mot tumörceller av epitelialt ursprung
och är mer motståndskraftig än andra alkyleringsmedel till
deaktivering av p53-förlust och MDR1. Irofulven uppvisar imponerande
anti-cancerresultat i xenograft-modeller in vivo, synergi med
topoisomeras I-hämmare och har visat aktivitet mot cellinjer som är
resistenta mot andra terapier. Irofulven har stort utrymme för
kombination med andra behandlingar, inklusive vanliga
kemoterapeutiska regimer.

Om The Orange Book

The Orange Book identifierar läkemedelsprodukter godkända avseende
säkerhet och effektivitet av amerikanska Food and Drug Administration
(FDA) under Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Det huvudsakliga
kriteriet för inkludering av en produkt i The Orange Book är att
produkten är föremål för godkännande med ett effektivt godkännande
som ej blivit tillbakadraget av säkerhets- eller effektivitetsskäl.
Inkludering av produkter på listan är oberoende från alla
regulatoriska åtgärder genom administrativa eller rättsliga medel mot
en läkemedelsprodukt.

The Orange Book listar patent som omfattar varje läkemedel.
Patentlistningar och användarkoder tillhandahålls av ägaren till
läkemedelskandidaten och FDA har skyldighet att lista dem. För att en
tillverkare av generiska läkemedel ska få godkännande av ett
läkemedel under Hatch-Waxman Act, måste tillverkaren intyga att de ej
kommer att lansera sitt generiska läkemedel förrän antingen efter
utgången av patentet som är listat i The Orange Book, patentet har
blivit ogiltigt, patentet ej går att styrka eller att det generiska
läkemedlet ej kommer att överträda det listade patentet.

Om biomarkörsplattformen Drug Response Predictor - DRP™

Oncology Venture använder screeningverktyget Drug Response Predictor,
DRP™, inlicensierat från MPI för att välja ut de patienter som,
utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst
sannolikhet att svara positivt på ett visst läkemedel. Målet är att
utveckla rätt medicin för rätt patient och genom att screena
patienterna innan behandling kan responsnivån signifikant höjas.
DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta
mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i
kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett
systemiskt biologiskt nätverk. DRP™ är baserad på budbärar-RNA från
patienters biopsier. DRP™-plattformen, dvs. DRP™- och PRP™-verktygen
kan användas i alla cancertyper och är patenterad för fler än 60
anti-cancerläkemedel i USA. PRP™ används av MPI för Personalized
Medicine. DRP™ används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, COO, eller Peter Buhl Jensen, CEOTelefon: +45 21
Chief IR & 60 89 22E-post:
CommunicationsTelefon: pbj@oncologyventure.com
+45 2170 1049E-post:
uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj
2017.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets
nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för
behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som
är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer
hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2
produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt
utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag
för behandling av cancer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/framgangsrik-amerikansk-pat...
http://mb.cision.com/Main/12685/2275427/680770.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.