Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-01

Oncology Venture: Framgångsrik DRP™-förutsägelse av patienter behandlade med 2X-121, den nyligen licensierade PARP-häm...

Hørsholm, Danmark, 01 augusti 2017 - Oncology Venture Sweden AB
(OV:ST) meddelar idag att arbetet med att validera Drug Response
Predictor (DRP) för bolagets läkemedelskandidat 2X-121 har slutförts
och att det utvecklade DRP™-verktyget framgångsrikt har kunnat
identifiera respondenter och icke-respondenter bland de 13 undersökta
patienterna.

"Med bakgrund av att ha arbetat med några av de ledande PARP-hämmarna,
där klinisk nytta ses hos samtliga patienter med hög-grad serös
äggstockscancer men där den högsta kliniska nyttan ses hos de med
muterade BRCA-gener. Den kliniska nyttan med tillgängliga HRD*-tester
är tvivelaktig eftersom dessa tester inte kan separera respondenter
från icke-respondenter. Det är därför av stort intresse att se att
Drug Reponse Predictor fungerar för 2X-121 och ger en klar separation
mellan respondent och icke-respondent. Detta banar väg för 2X-121:s
framtida roll inom cancerbehandling" uttrycker Dr. Mansoor Mirza
chefsonkolog, Avdelningen för Onkologi, Köpenhamns
Universitetssjukhus Rikshospitalet, och ledande forskare för Tesaros
PARP-hämmare Niraparib (Zejula).

*HRD: Homolog Recombinant Deficiency är en annan vanligen använd
biomarkör

"Resultaten från dessa 13 patienters biopsier är så bra som vi hade
kunnat hoppas på. Genom DRP har vi tagit ett stort kliv på vägen mot
PARP-marknaden." säger Peter Buhl Jensen, MD och VD för Oncology
Venture

Det beräknade årliga marknadsvärdet för behandling av äggstockscancer
är enligt Global Data förväntat att vara cirka 2,5 miljarder dollar
under 2020 och öka med en årlig tillväxttakt (CAGR) om 15,5 procent
till 5,2 miljarder dollar under 2025. Majoriteten av denna tillväxt
är hänförlig till den förväntade lanseringen av PARP-hämmaren Zejula
samt de bägge immunmodulerande läkemedlen Bavencio och Tecentriq.

Zejula från Tesaro (Ticker "TSRO" - Marknadsvärde 6,9 miljarder
dollar) förväntas bidra till den mesta försäljningen marknaden för
äggstockscancer, vilken förväntas nå försäljningsnivåer om 718,7
miljoner dollar under 2025. Zejulas försäljningstillväxt är förväntad
på grund av dess uppsidor som första- och andrahandsval vid
terapeutisk behandling av patienter, oavsett mutation i patientens
BRCA-gener.

Rubraca från Clovis (Ticker "CLVS" - Marknadsvärde 4,1 miljarder
dollar) och Lynparza från Astra Zeneca är de två andra PARP-hämmarna
som för närvarande finns på marknaden.

Med det precisa DRP-verktyget för 2X-121 förväntas, givet att
produkten når marknaden, att det finns en signifikant
marknadspotential bland patienter med äggstockscancer oavsett
BRCA-mutationer samt bland patienter som utvecklar resistans mot
andra PARP-hämmare. Vidare utvecklas 2X-121 även för att behandla
bröstcancer, mer specifikt bröstcancer med metastaser och inkluderat
metastaser i hjärnan där liten alternativt ingen behandling i
dagsläget finns.

Resultaten

DRP-verktyget visar en signifikant skillnad mellan patienter som
svarade på behandling och patienter som inte svarade på behandlingen.
I DRP-responsgruppen levde 5 av 7 patienter vid 400 dagar efter
inledd behandling jämfört med 1 av 6 patienter som levde vid 400
dagar efter inledd behandling bland de som DRP förutspått som
icke-respondenter. Detta innebär att det finns en totalt fyrdubbel
skillnad mellan de patienter som förväntades vara respondenter och de
patienter som förväntades vara icke-respondenter.

Statistiken visar att DRP i en blindstudie förutspådde respons och
överlevnad med ett p-värde om 0,07 och ett riskförhållande på 0,26
gällande överlevnad.

2X-121 utvecklas av det till 92 procent ägda dotterbolaget i Boston,
2X Oncology Inc.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication

Telefon: +45 21 60 89 22 Telefon: +45 21 70 10 49

E-post: pbj@oncologyventure.com E-post: uhb@oncologyventure.com

Om DRPTM-companion diagnostic

Drug Response Predictor, DRP™, är utvecklat av och inlicensierat från
Medical Prognosis Institute A/S ("MPI"). DRP™ är baserad på
budbärar-RNA från patienters biopsier för att välja ut de patienter
som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst
sannolikhet att svara positivt på behandling med specifika
cancerbekämpande terapier. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan
känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk
information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi
och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk.
Specifika DRP™s utvecklas för varje produkt i pipeline och gör det
möjligt för bolaget att identifiera och förutsäga vilka patienter som
är mest benägna att svara på behandling och därigenom dra nytta av en
viss produkt i pipeline. Detta gör det möjligt för troliga responders
att få lämplig behandling och samtidigt påskynda beslutsvägen
avseende förväntade icke-responders genom att spara kritisk tid och
pengar i deras kamp mot cancer. DRPTM är ett varumärke som ägs av
Medical Prognosis Institute A/S.

About Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets
nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för
behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som
är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer
hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2
produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt
utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag
för behandling av cancer.

About 2X Oncology Inc.

Namnet 2X relaterar till de kvinnliga XX-kromosomerna och identifierar
2X Oncology som ett bolag inom kvinnlig cancer.

2X Oncology har genomfört en kapitalresning om 3,5 miljoner dollar
under Q1 2017 och genomför för närvarande en kapitalisering om 25
miljoner dollar genom en A-runda. Före den pågående A-finansieringen,
är 2X Oncology ett till 92 procent delägt dotterbolag till Oncology
Venture.

2X Oncology är ett bolag i klinisk fas som utvecklar riktade
terapibehandlingar som använder egenutvecklad Drug Response Predictor
(DRPTM) companion diagnostic-teknologi för att adressera väsentliga
obemötta behov inom kvinnlig cancer. DRP genererar en precisions
mRNA-baserad companion diagnostic för varje läkemedel, vilket
möjliggör identifikation av de patienter som har högst sannolikhet
att svara på och dra nytta av behandling. 2X Oncologys pipeline
inkluderar läkemedelskandidater fokuserade på bröstcancer,
äggstockscancer, endometrial cancer och primära och sekundära
hjärntumörer. Dessa program har visat klinisk effekt och säkerhet och
är positionerade att gå in i fokuserade fas II-studier med förväntad
leverans av data under 2018. 2X Oncology är ett spinout-bolag från
Oncology Venture ApS, baserat i Cambridge, Massachusetts. 2X Oncology
arbetar i nära samarbete med Oncology Venture och använder dess
danska register med över 1 100 cancerpatienter för initiala kliniska
studier. Läs mer på 2xoncology.com.

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 01
augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/framgangsrik-drp-forutsagel...
http://mb.cision.com/Main/12685/2320833/705965.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.