Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Oncology Venture A/S: Oncology Venture förändrar sitt finansieringsavtal med EHGOS (Alpha Blue Ocean)

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 13 mars 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North
Stockholm: OV.ST) meddelar idag att bolaget modifierat villkoren i
finansieringsavtalet med European High Growth Securitization Fund (EHGOS,
”Investeraren”), en fond som rådges av Alpha Blue Ocean (”ABO”). De nya
villkoren ger Oncology Venture rätt att ensidigt besluta om huruvida
konvertibeltrancherna skall påkallas. Detta innebär att bolaget får full
kontroll över den eventuella implementeringen av denna komplementära
finansieringskälla.  

Det ursprungliga avtalet

, vilket baseras på emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, ger
Oncology Venture möjlighet att erhålla upp till 200 mkr distribuerade på 20
trancher under en period av 24 månader. Avtalet innebar tidigare att
Investeraren hade rätt att påkalla upp till fem av dessa 20 trancher.
Oncology Venture och Investeraren har nu träffat en överenskommelse som
innebär att Oncology Venture har ensamrätt att besluta om påkallande av
samtliga trancher. Detta ger bolaget kontroll över hur många trancher som
påkallas och när detta i så fall sker, under förutsättning att övriga
villkor i det initiala avtalet efterlevs.

”Tillägget till avtalet med EHGOS, en fond som rådges av Alpha Blue Ocean,
innebär att Oncology Venture ges full kontroll över denna lånefacilitet.
Detta finansieringsverktyg ska ses som ett komplement till andra
finansieringskällor för den fortsatta utvecklingen av våra
precisionsmediciner mot olika former av cancer,” säger Peter Buhl Jensen,
vd, Oncology Venture A/S.

”Vi strävar efter att förse företag med den flexibilitet de behöver för att
uppnå sina mål. I detta fall ger tillägget till avtalet Oncology Venture
ökad kontroll över eventuella utspädningseffekter, vilket kommer gagna
bolagets aktieägare samtidigt som det ger möjlighet att finansiera
utvecklingen av pipeline-projekten”, säger Pierre Vannineuse, CEO och
grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group och Head of
European High Growth Opportunities Securitization Fund.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication 
E-mail: uhb@oncologyventure.com
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen,  Carrotize PR & Communications  
E-mail: tsp@carrotize.com

Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av
anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product
Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP®
 – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har
visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det
kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av
37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande
resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och
dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande
bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell
läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss
typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter
som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas.
Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan
utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal
formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och
bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer;
dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är
beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av
studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av
doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas
2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas
1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles:
Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat
läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt
OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.
Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US
Inc. samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva
ytterligare 30 procent.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/

Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger
utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika
väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande
uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra
planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan
information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande
uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och
andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller
revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22,
Malmö, Sweden

Detta är information som Oncology Venture A/S är skyldigt att publicera
enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen
tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur
den 13 mars 2019.

 

Bilaga

* Oncology Venture förändrar sitt finansieringsavtal med EHGOS (Alpha
Blue Ocean)

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.