Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

Oncology Venture A/S: Oncology Venture offentliggör idag ett tillägg till prospektet publicerat 5 april 2019.

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, USA, 5 april 2019 – Oncology Venture
A/S (”OV” eller ”Bolaget”) publicerar härmed ett tillägg till prospektet
publicerat 5 april 2019 avseende en företrädesemission. Som vidare
beskrivet i tillägget har Oncology Venture A/S erhållit ytterligare
teckningsföretag från investerare, och utövningsperioderna för Investor
Warrants har förlängts. Slutligen har en rättelse gjorts i villkoren för
Investor Warrants avseende teckningskurs.

De ändrade villkoren för Investor Warrants bifogas prospekttillägget och
finns på OV: s webbplats (www.oncologyventure.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: uhb@oncologyventure.com

Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: tsp@carrotize.com

Telefon +45 60 62 93 90

Om Drug Response Predictor – DRP® Companion Diagnostic 
Oncology Venture använder sin multigene?DRP® för att välja ut de patienter
vars genetiska signatur av deras cancer bedöms ha en hög sannolikhet att ge
behandlingssvar på läkemedel. Målet är att utveckla läkemedel för rätt
patienter och genom att screena patienter innan behandling kan svarsgraden
ökas väsentligt. DRP®?metoden bygger på jämförelsen av mottagliga och
resistenta humancancercellinjer. Det inkluderar genomisk information från
cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och korrelerar kliniskt i ett
systembiologiskt nätverk. DRP® baseras på budbärar-RNA från
patientbiopsier.
DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant prediktion av
kliniska utfall vid läkemedelsbehandlingar i 29 av 37 kliniska studier som
utvärderades. I den pågående fas 2?studien visar DRP® lovande resultat, där
prospektivt användande av LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och
behandla patienter med metastaserad bröstcancer.
The DRP®?plattformen, det vill säga DRP® och PRP®?verktygen kan användas i
alla cancertyper och är patenterad för över 70 anti?cancerläkemedel i USA.
PRP® används av Oncology Venture för Personalized Medicine. The DRP®
 används av Oncology Venture för läkemedelsutveckling.

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av
anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product
Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP®
 – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har
visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det
kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av
37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande
resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och
dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande
bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell
läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss
typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter
som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas.
Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan
utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal
formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och
bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer;
dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är
beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av
studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av
doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas
2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas
1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles:
Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat
läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt
OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.
Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc
samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva
ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/

Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger
utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika
väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande
uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra
planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan
information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande
uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och
andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller
revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: ca@sedermera.se

, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information
lämnades för offentliggörande 10 april 2019.

 

Bilagor

* Oncology Venture offentliggör idag ett tillägg till prospektet
publicerat 5 april 2019.

* Warrant terms final

* Prospectus supplement_FT

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.