Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Oncology Venture A/S: Oncology Venture presenterar positiva data på ESMO för prediktionsverktyget DRP vid 5-FU-behandling ...

Pressmeddelande

                                         

Hoersholm, Danmark, 23 september 2019 ? Oncology Venture A/S (Nasdaq First
North Growth Market Stockholm: OV.ST) meddelar idag att data om DRPs
förmåga att förutsäga behandlingssvar vid 5-FU-behandling av
kolorektalacancer i sent stadium kommer att presenteras på den årliga
kongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) i Barcelona.  

Fluorouracil (5-FU) är en central komponent i standardbehandlingen av
kolorektalcancer. Tyvärr svarar inte alla patienter på behandlingar med
5-FU och det krävs individualiserade riskbedömningar för att optimera
behandlingen för enskilda patienter.

Oncology Venture utvecklar sin unika teknik DRP® (Drug Response Prediction)
baserat på en patentskyddad AI-algoritm. Tidigare forskning har visat att
DRP® kan förutsäga vilka patienter som kommer att bli hjälpta av adjuvant
behandling av 5-FU i samband med kirurgi. En ny studie visar nu att
användningen av DRP® med fördel kan utökas till patienter med metastaserad
kolorektalcancer i sent stadium. Behandlingssvar för dessa patienter kan
förutsägas med hjälp av analyser av biopsier som tagits när patienterna
initialt diagnosticerades.

Datan presenteras på den årliga cancerkongressen European Society for
Medical Oncology (ESMO) i Barcelona den 27 september till 1 oktober 2019 i
ett abstract med titeln ?Independent clinical validation of a gene
expression profile to predict benefit of 5-FU in metastatic colorectal
cancer?, och på en poster (se nedan).

https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2019/attendee/confcal/session/list...

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulla Hald Buhl, IR & Communication

E-mail: uhb@oncologyventure.com
Telefon +45 21 70 10 49

Thomas Pedersen, Carrotize PR & Communications
E-mail: tsp@carrotize.com
Telephone +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST)
utnyttjar sin patentskyddade teknik DRP® (Drug Response Prediction) i
utvecklingen av läkemedel för individualiserad behandling av cancer.
Bolaget har en mogen portfölj med sju läkemedelskandidater, varav vissa i
preregistreringsfas. Baserat på biopsier som tas innan behandling sätts in
analyserar DRP® det genetiska fingeravtrycket i en enskild patients tumör
och förutsäger effekten av ett visst läkemedel eller en läkemedelskandidat.
Genom att endast inkludera patienter med behandlingskänsliga tumörer i en
klinisk prövning, är det möjligt att undvika bakgrundsbrus från icke
mottagliga patienter i utläsningen av effektdata. När ett läkemedel väl
registrerats kan DRP® användas för att identifiera just de patienter som
kan dra nytta av en specifik behandling. Läs mer på
www.oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/

Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger
utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika
väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande
uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra
planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan
information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande
uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och
andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller
revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Email: ca@skmg.se

. Tel: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information
lämnades för offentliggörande den 23 september 2019.

Bilaga

* Oncology Venture presenterar positiva data på ESMO för
prediktionsverktyget DRP vid 5-FU-behandling av kolorektalcancer

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.