Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Oncology Venture: Oncology Ventures spinout, 2X Oncology, får amerikanskt IND för 2X-111, ett liposomalt doxorubicin för ...

Hørsholm, Danmark, 8 juni 2017 - Oncology Venture Sweden AB ("Oncology
Venture") meddelar idag att dess spinout 2X Oncology, Inc. ("2X
Oncology"), ett precisionsläkemedelsföretag i Cambridge,
Massachusetts, USA, som utvecklar riktade terapiläkemedel för att
bemöta signifikanta obemötta behov i kvinnlig cancer, har erhållit så
kallat Investigational New Drug (IND - det vill säga tillstånd att
driva kliniska studier i USA) för läkemedelskandidaten 2X-111
(doxorubicin-hydroklorid och glutation) från 2-BBB Medicines B.V från
vilket läkemedlet är inlicensierat. 2X-111 utvecklas som en ny
behandlingsmöjlighet för kvinnor med metastaser i hjärnan från
bröstcancer och för patienter med återkommande glioblastoma
multiforme (GBM). 2X-111 kommer att utvecklas i två fokuserade fas
2-studier i metastaserande bröstcancer och i glioblastom, en
orphan-designerad sjukdom för 2X Oncology. Data från dessa studier
förväntas presenteras under 2018 och kan, om positiva, öka takten för
programmets godkännandeprocess. 2X Oncology ägs för närvarande till
92 procent av Oncology Venture.

"Det är av stort värde för 2X-111-projektet att få IND i USA för att
bedriva kliniska studier", säger adjungerande professor Peter Buhl
Jensen, M.D och VD för Oncology Venture. "Bröstcancerstudien kommer i
enlighet med våra planer initialt att genomföras i redan screenade
bröstcancerpatienter på danska siter. Studien i glioblastom (cancer i
hjärnan) planeras att genomföras på danska siter följt av en eller
flera amerikanska siter för vilka vi nu har fått IND", kommenterar
Peter Buhl Jensen vidare.

"Att ha IND på plats är ett viktigt steg när vi fokuserar på att
inleda kliniska fas II-studier för 2X-111 i GBM och hjärnmetastaser
från bröstcancer senare i år. Dessa studier kommer använda vår DRPTM
companion diagnostic för att identifiera patienter baserade på deras
tumörers unika mRNA-uttryck och vi kommer behandla de patienter som
mest troligt kommer att svara på och dra nytta av terapin", säger
George O. Elston, VD för 2X Oncology. "Patienturval baserat på unika
genetiska egenskaper i en tumör är en viktig ny inriktning i
behandling av cancer och vi är glada att ha denna förmåga för våra
program och patienter", tillägger George O. Elston.

2X-111 (tidigare känt som 2B3-101) förbättrar kommersiellt
tillgängligt PEGylerade liposomala doxorubicin-produkter med en extra
beläggning av glutation som på ett säkert sätt ökar upptagningen av
läkemedlet över blod-hjärnbarriären. Doxorubicin är en antracyklin
som hindrar tillväxten i många cancerogena cellinjer, inklusive
glioblastom och bröstcancer. Det är en av de mest använda
anti-cancerbehandlingarna.

Ett abstract (http://abstracts.asco.org/199/AbstView_199_192238.html)
om den förutsägande förmågan hos DRP gällande behandling av avancerad
bröstcancer med ett liknande antracyklin, epirubicin, presenterades
på en postersession på American Society of Clinical Oncologys (ASCO)
årliga konferens i juni 2017. Detta abstract beskriver en
retroperspektiv-prospektiv blindad studie som utvärderade DRPs
förmåga att förutsäga effekten av epirubicin i en kohort av 135
patienter med metastaserande bröstcancer. DRP kunde signifikant
kopplas ihop med så kallad Progression Free Survival i denna studie.
Den uppskattade mediantiden till progression för en patient med ett
DRP-värde om 25 procent var sju månader, jämfört med 13 månader för
en patient med ett DRP-värde om 75 procent.

George O. Elston kommer att diskutera 2X-111 och andra läkemedel i 2X
Oncologys pipeline på Jefferies 2017 Global Healthcare Conference,
den 9 juni 2017 klockan 10:00 EDT. Presentationen kommer att finnas
tillgänglig genom en webcast, länken till denna kommer att
distribueras i ett pressmeddelande med investerarinformation på
bolagens hemsidor så snart den finns tillgänglig.

För ytterligare information om Oncology Venture, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication
Telefon: +45 21 60 89 22 Telefon: +45 21 70 10 49
E-post: pbj@oncologyventure.com E-post: uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni
2017.

Om hjärnmetastaser från bröstcancer

Bröstcancer är den näst vanligaste orsaken till hjärnmetastaser, med
metastaser i mellan 10-16 % av alla patienter. Patienter som
utvecklar metastaser tenderar att ha dåliga prognoser med kort
överlevnadstid. Dessutom är hjärnmetastaser en stor anledning till
sjuklighet, ihopkopplat med progressiva hjärnskador som resulterar i
en försämrad livskvalitet.

Om Glioblastoma Multiforme
Glioblastoma multiforme (GBM) är den vanligaste klassen av maligna
primära hjärntumörer och en av de mest aggressiva formerna av cancer.
Denna högt invasiva och proliferativa cancertyp står emot normal
kemoterapi och strålbehandling. Dagens terapeutiska strategier för
behandling av GBM kan inte uppvisa tillräcklig effektivitet och/eller
är generellt palliativa. Mediantiden för överlevnad är mellan 12 till
14 månader.

Om DRPTM-companion diagnostic

Drug Response Predictor, DRP™, är utvecklat av och inlicensierat från
Medical Prognosis Institute A/S ("MPI"). DRP™ är baserad på
budbärar-RNA från patienters biopsier för att välja ut de patienter
som, utifrån den genetiska signaturen i sina tumörer, har högst
sannolikhet att svara positivt på behandling med specifika
cancerbekämpande terapier. DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan
känsliga och resistenta mänskliga cancercellinjer, med genetisk
information från cellinjer, i kombination med klinisk tumörbiologi
och kliniska korrelater i ett systemiskt biologiskt nätverk.
Specifika DRP™s utvecklas för varje produkt i pipeline och gör det
möjligt för bolaget att identifiera och förutsäga vilka patienter som
är mest benägna att svara på behandling och därigenom dra nytta av en
viss produkt i pipeline. Detta gör det möjligt för troliga responders
att få lämplig behandling och samtidigt påskynda beslutsvägen
avseende förväntade icke-responders genom att spara kritisk tid och
pengar i deras kamp mot cancer. DRPTM är ett varumärke som ägs av
Medical Prognosis Institute A/S.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Bolaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras och utvecklingen effektiviseras. Bolagets
nuvarande portfölj av läkemedelskandidater omfattar LiPlaCis® för
behandling av bröstcancer genom samarbete med Cadila Pharmaceuticals
Ltd., Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för behandling av
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
behandling av multipelt myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-out-bolag: 2X Oncology Inc. som
är ett bolag baserat i USA med fokus på precisionsmedicin mot cancer
hos kvinnor vars pipeline omfattar tre lovande fas 2
produktkandidater och OV-SPV2 som kommer att testa och eventuellt
utveckla en oral fas 2 tyrosinkinas-hämmare från ett Big Pharma-bolag
för behandling av cancer.

Om 2X Oncology

2X Oncology är ett bolag i klinisk fas som utvecklar riktade
terapibehandlingar som använder egenutvecklad Drug Response Predictor
(DRPTM) companion diagnostic-teknologi för att adressera väsentliga
obemötta behov inom kvinnlig cancer. DRP genererar en precisions
mRNA-baserad companion diagnostic för varje läkemedel, vilket
möjliggör identifikation av de patienter som har högst sannolikhet
att svara på och dra nytta av behandling. 2X Oncologys pipeline
inkluderar läkemedelskandidater fokuserade på bröstcancer,
äggstockscancer, endometrial cancer och primära och sekundära
hjärntumörer. Dessa program har visat klinisk effekt och säkerhet och
är positionerade att gå in i fokuserade fas II-studier med förväntad
leverans av data under 2018. 2X Oncology är ett spinout-bolag från
Oncology Venture ApS (http://www.oncologyventure.com/), baserat i
Cambridge, Massachusetts. 2X Oncology arbetar i nära samarbete med
Oncology Venture och använder dess danska register med över 1 100
cancerpatienter för initiala kliniska studier. Läs mer på
2xoncology.com (http://www.2xoncology.com/).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/oncology-ventures-spinout--...
http://mb.cision.com/Main/12685/2284323/685653.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.