Du är här

2018-08-24

Oncology Venture: Registrering av fusion, avnotering av Oncology Venture från Spotlight Stock Market, sista dag för handel...

Hørsholm, Danmark, 24 augusti, 2018 - Oncology Venture Sweden AB
("OV") och Medical Prognosis Institute A/S (nu Oncology Venture A/S)
("Bolaget") meddelar härmed, som ett led i genomförandet av den
tidigare offentliggjorda fusionen mellan de två bolagen, att fusionen
har registrerats vid danska Bolagsverket samt att danska Bolagsverket
har meddelat svenska Bolagsverket om att fusionens rättsverkningar
har inträtt. Som del av registreringen av fusionen har aktiekapitalet
i Bolaget ökat till ett nominellt belopp om DKK 2 513 563,90 i
enlighet med vad som beskrivs i fusionsprospektet publicerat den 1
maj 2018.

OV har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market (tidigare
AktieTorget) och sista dag för handel med aktier i OV är den 31
augusti 2018. Efter att aktierna i OV har avnoterats från Spotlight
Stock Market och Bolagsverket har avregistrerat OV från
aktiebolagsregistret kommer de som är aktieägare i OV per den 7
september 2018 (avstämningsdag för fusionen) att erhålla 1,8524 nya
aktier i Bolaget för varje aktie som innehas i OV. Utbokning av de
nya stamaktierna som emitterats i Bolaget som fusionsvederlag
beräknas ske den 11 september 2018. Kontantvederlag efter Sedermera
Fondkommissions försäljning av fraktioner av aktier i enlighet med
vad som beskrivs närmare i fusionsplanen och fusionsprospektet
(http://www.medical-prognosis.com/uploads/extrafiles_file_45.pdf),
förväntas utbetalas till de berättigade mottagarna vid eller omkring
den 12 september 2018. Aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder
i anledning av detta.

Bolaget har i samband med registreringen av fusionen ändrat namn från
Medical Prognosis Institute A/S till Oncology Venture A/S i enlighet
med vad som beskrivs närmare i fusionsprospektet. Bolaget kommer
fortsatt att vara listat på Nasdaq First North och kommer från och
med den 3 september 2018 att handlas under namnet "Oncology Venture
A/S".

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulla Hald Buhl, Peter Buhl Jensen, vdTelefon: +45
operativ chef, Eller 21 60 89 22E-mail:
ansvarigför IR & pbj@oncologyventure.com
kommunikationTelefon:
+45 2170 1049E-mail:
uhb@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP® - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP® har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 undersökta
kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar
oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för
att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer genscreenas
först biopsier från patienternas tumörer, och endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på behandling med aktuell
läkemedelskandidat inkluderas sedan i studien. Med en mer
väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och
utvecklingen effektiviseras.

Nuvarande produktportfölj inkluderar: LiPlaCis® för bröstcancer i
samarbete med Cadila Pharmaceuticals; Irofulven, utvecklad för
prostatacancer och APO010, en immunonkologisk produkt mot multipelt
myelom (benmärgscancer).

Oncology Venture har bildat två spin-off-företag i form av
specialbolag: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.) är
ett USA-baserat precisionsmedicinföretag som fokuserar på utveckling
av två lovande fas 2-produktkandidater, och OV-SPV 2, ett danskt
företag som ska testa och potentiellt utveckla en muntlig
tyrosinkinas-hämmare i fas 2.

Den 30 maj 2018 beslutade MPI A/S:s och Oncology Venture AB:s
respektive bolagsstämmor om en sammanslagning av bolagen. Sista dag
för handel med aktier i OV AB är den 31 augusti 2018.

Framåtblickande uttalanden

Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som
inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka
många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska
resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de
framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar
uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser,
prestanda och/eller annan information som inte är historisk
information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen
kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra
försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera
eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande
händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med
undantag av vad som krävs enligt lag.

Detta är information som Oncology Venture Sweden AB är skyldigt att
publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen
tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons
agentur den 24 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/registrering-av-fusion--avn...
http://mb.cision.com/Main/12685/2599962/896757.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.