Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Oncopeptides AB: Delårsrapport april-juni 2018

"Omvärldens kunskap om Oncopeptides och förståelsen för vår kliniska
strategi har ökat markant under våren"

Sammanfattning Q2

Finansiell översikt 1 april - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -143,1 (-67,3) MSEK
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,27
(-1,69) SEK

· Likvida medel per den 30 juni uppgick till 568,2 (535,1) MSEK
Väsentliga händelser under perioden 1 april - 30 juni 2018

· Första patienten påbörjade behandling med Ygalo® i fas I/II
studien ANCHOR

· Ett Clinical Advisory Board bestående av internationellt erkända
forskare för klinisk utveckling inom hematologi tillsattes

· Uppdaterade interimsdata med Ygalo® från den pågående
HORIZON-studien (RRMM-patienter utan kvarvarande
behandlingsalternativ) visade Overall Response Rate (ORR) på 32,1%
och en Clinical Benefit Rate (CBR) på 39,3% vilket presenterades vid
europeiska hematologimötet (EHA) i Stockholm

Koncernens siffror i sammandrag

+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
| | 2018| 2017| 2018| 2017| 2017|
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|TSEK |apr-jun |apr-jun |jan-jun | jan-jun |jan-dec |
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Nettoomsättning | -| -| -| -| -|
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Rörelseresultat |-143 075| -67 260|-205 107| -129 343|-247 620|
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Resultat före skatt |-143 075| -67 260|-205 107| -129 343|-247 620|
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Resultat efter skatt |-143 075| -67 260|-205 107| -129 343|-247 620|
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Resultat per aktie före och| -3,27| -1,69| -4,91| -3,54| -6,44|
|efter utspädning | | | | | |
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Kassaflöde från den löpande| -96 479| -72 023|-130 607| -139 660|-271 497|
|verksamheten | | | | | |
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Likvida medel vid periodens| 568 212| 535 069| 568 212| 535 069| 404 050|
|slut | | | | | |
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+
|Forsknings och | 69%| 74%| 75%| 75%| 80%|
|utvecklingskostnader | | | | | |
|/rörelsekostnader, % | | | | | |
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 26 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 22 februari 2019

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Mobil: +46 708 53 72 92

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i
forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande
peptid, Peptidase Enhanced Compounds (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en
effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt
multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för
Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade
alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo®
kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för
patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 08.00 CET.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/delarsrapport-april-juni-201...
http://mb.cision.com/Main/15404/2574821/878005.pdf
http://mb.cision.com/Public/15404/2574821/a99003c10086f1b6.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.