Du är här

2017-08-25

Oncopeptides AB: Oncopeptides AB delårsrapport april - juni 2017

Stockholm, Sverige - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO)
publicerar idag sin delårsrapport för andra kvartalet 2017.

"Det är glädjande att vår registreringsgrundande fas III-studie OCEAN
påbörjades under kvartalet, i enlighet med vår strategiska plan. Det
här är en avgörande händelse för Ygalo® och för oss som företag. Det
tar oss ett steg närmare att göra Ygalo® tillgängligt för patienter
med multipelt myelom i sen fas", säger VD Jakob Lindberg.

SAMMANFATTNING Q2

1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -67,3 (-23,5) MSEK
· Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,69
(-1,19) SEK

· Likvida medel per den 30 juni uppgick till 535,1 (15,9) MSEK
Väsentliga händelser under perioden1 april - 30 juni 2017

· Under juni påbörjade den första patienten behandlingen i den
registreringsgrundande fas III studien OCEAN. Studien inriktar sig på
behandlingsresistenta multipelt myelompatienter i sen fas (RRMM).

Studien är utformad för att visa om Ygalo® är mer effektiv, lika
effektiv eller mindre effektiv än dagens standardbehandling,
pomalidomid, för RRMM patienter.

KONCERNENS SIFFROR I SAMMANDRAG (TSEK):

Koncernens siffror i
sammandrag (TSEK)
2017 2016 2017 2016 2016
apr apr - jun jan - jun jan - jun jan - dec
- jun

Nettoomsättning - - - - -
Rörelseresultat -67 -23 483 -129 343 -38 727 -114 482
260
Resultat före skatt -67 -23 483 -129 343 -38 727 -114 446
260
Resultat efter skatt -67 -23 483 -129 343 -38 727 -114 446
260
Resultat per aktie före och -1,69 -1,19 -3,54 -2,01 -4,88
efter utspädning
Kassaflöde från den löpande -72 -19 538 -139 660 -32 669 -104 262
verksamheten 023
Likvida medel vid periodens 535 15 919 535 069 15 919 40 251
slut 069

Forsknings och 74% 90% 75% 88% 78%
utvecklingskostnader
/rörelsekostnader, %

FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport tredje kvartalet 2017 15 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan som Oncopeptides AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
personers försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017, 08.00.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas
som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Sedan dess
grundande har Bolaget fokuserat på utvecklingen av Bolagets
produktkandidat Ygalo®, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare
avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska
cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med Ygalo®
är att åstadkomma bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade
alternativ vid behandling patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan
potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för
patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/oncopeptides-ab-delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/15404/2333333/713810.pdf
http://mb.cision.com/Public/15404/2333333/820fb03241c05364.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.