Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-17

Online Brands: Delårsrapport 2018-04-01 - 2108-06-30

DELÅRSRAPPORT 2018-04-01 - 2108-06-30

Sammanfattning andra kvartalet 2018
Rörelsens intäkter ökade med 7,5% och uppgick till 7 923 kkr (7 368 kkr)
Oförändrad handelsmarginal 45,7% (45,8%)
Rörelseresultatet EBITDA minskade till -308 kkr (424 kkr)
Digitalisering av butiksnätet påbörjas
Förhandlingar med ytterligare butiksförvärv går vidare

Rapportperiod andra kvartalet 2018
Rörelsens intäkter uppgick till 7 923 kkr (7 368 kkr)
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -308 kkr (424 kkr)
Bruttomarginalen stabiliseras 45,7% (45,8%)
Rörelseresultatet uppgick till -465 kkr (301 kkr)
Nettoresultatet uppgick till -587 kkr (167 kkr)
Kassaflödet uppgick till 373 kkr (-25 kkr)
Resultat per genomsnittlig aktie var negativ (0,01 kr) genomsnittligt antal aktier uppgår till 26 137 180 st (21 962 322 st.)
Soliditeten var 16,8% (11,4%)

Kommentarer till andra kvartalet 2018
Rörelsens intäkter fortsätter att öka men under perioden i mindre takt än förväntat. Periodens ovanligt varma väder påverkade det normalt sett starka försäljningsperioden, som andra kvartalet innebär, mycket negativt. Enligt SCB var den värdemässiga förändringen för kvartalet -12,3% för det detaljhandelssegmentet inom vilket bolaget verkar. Försäljningsresultatet skall alltså ses i ljuset av denna nedgång.

Bruttomarginalen stabiliseras kring 46% vilket är ett resultat som följer affärsmodellens konstruktion. Då ehandeln generellt har en lägre bruttomarginal jämfört med fysiska butikerna gynnas den totala bruttomarginalen av förvärven. Fler förvärv av fysiska butiker har således en positiv utveckling av bruttomarginalen.

Under kvartalet påbörjades de effektiviseringar som planerats för förvärvet av Idguld AB och samordningsvinsterna med Hedbergs Gulds butik. Det innefattar bland annat administrativa-, logistik- och personalkostnader om ca 800 kkr årligen. Dessa kommer att få fullt genomslag under fjärde kvartalet 2018 och tyngde kostnaderna samt EBITDA under andra kvartalet 2018. Butikerna i Varberg och Västervik genererar god lönsamhet enligt budgeterade resultat efter motsvarande åtgärder genomförda under föregående år.

Under kvartalet har digitaliseringen av butikerna påbörjats. Samtliga butiker utrustas med affärssystemet Specter vilket ligger till grund för den effektiviserade ehandelslogistiken. Projektet beräknas vara klart i början av fjärde kvartalet. Digitaliseringen ger betydande förbättringar för shoppingupplevelsen samt områdena inköp/lagerhållning, administration och kundservice.

Förhandlingar med ytterligare butiksförvärv går vidare. Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall omsätta 100 mkr med god lönsamhet före 2020. Byggstenarna för denna strategi är expansion via ehandel, ytterligare butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, samt ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier och försäljning av Hedbergs Guld & Silvers fastighet i Dalsjöfors.

Kommande rapporttillfällen för 2018

Delårsrapport för perioden januari-september: 9 november 2018
Delårsrapport för perioden januari-december: 22 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

-Frågor? Kontakta gärna vd Mats Bergengren via mail: mats.bergengren@onlinebrands.se mailto:mats.bergengren@onlinebrands.se eller telefon 0762919109

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 08:55 CET.

Online Brands Nordic AB (publ) Österlånggatan 44,
503 37 BORÅS
Org. nr. 556211-8637
info@hedbergsguld.se mailto:info@hedbergsguld.se
Telefon: 033-27 25 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Online Brands Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23814

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se http://www.hedbergsguld.se

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.