Du är här

2017-05-19

Online Brands: Kommuniké från årsstämma i Online Brands

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I ONLINE BRANDS

Torsdagen den 18 maj 2017 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Michael Koch, Nicolas Fogelholm och Mats Bergengren. Nyval skedde av Joel Lindeman. Till styrelsens ordförande omvaldes Jim Löfgren

Revisor
KPMG AB valdes till revisionsbolag. Till ansvarig revisor valdes Jimmy Skoglund.

Fastställande av revisorsarvode
Arvodering till revisor enligt löpande räkning.

Ersättning till styrelsen
Mot bakgrund av bolagets ansträngningar att nå positivt kassaflöde i verksamheten beslutades att styrelsen ej skulle arvoderas för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Valberedning
Stämman beslutade att en Valberedning (tillika Ersättningskommitt) skall inrättas enligt följande principer. Styrelsens ordförande skall baserat på Euroclear Sweden ABs ägarlistor per 31 december 2017 kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot av Valberedningen (tillika Ersättningskommitt). Om någon av dessa tre avstår sin rätt att utse ledamot i Valberedningen, skall nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot.

Dalsjöfors 19 maj 2017

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Online Brands Kommunike fran arrstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20349

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se http://www.onlinebrands.se , är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB, det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB, som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via e-handelsbutiken, www.hedbergsguld.se http://www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorin i Varberg AB som bedriver smyckeshandel i Varberg. Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.
Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.