Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Onoterat AB: Information om teckningsförbindelser, garantiavtal och lock-up

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag
verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming,
e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att
tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar
till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna
kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med
nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA
FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Onoterat AB (publ) informerar om följande kompletterande
information relaterat till bolagets "Memorandum (Erbjudande) inför
notering på NGM Nordic MTF oktober 2019".

Följande nyckelpersoner, har efter publicering av memorandum,
förbundit sig att teckna minst följande antal aktier;

· Bertil Rydevik, ordförande 55 000 aktier
· Lars-Erik Bratt, VD 20 000 aktier
· Adam Lewis, Styrelseledamot 35 000 aktier
· Henrik Sporje, Investeringsansvarig 5 000 aktier

Onoterat AB (pub) företrädesemission är garanterad av följande
personer/bolag;

· Alntorp AB SEK 2 000 000
· Andreas Poike SEK 500 000
· Erik Forsell SEK 500 000
· Adam Lewis SEK 300 000

Följande aktieägare är överens om att ingå ett s k lock-up avtal, men
vars fullständiga villkor kan först presenteras efter att nyemission
är avslutad den 24 september 2019, och kommer redogöras för i
bolagets separata "Informationsmemorandum inför notering vid NGM
Nordic MTF" senast den 14 oktober 2019, givet att Onoterat AB (publ)
uppfyller samtliga villkor för en notering på NGM Nordic MTF.

- Dividend Sweden AB - Bertil Rydevik

- Adam Lewis - Lars-Erik Bratt

- Noah Clason-Diop - Henrik Sporje

För ytterligare information kontakta:

Bertil Rydevik, Ordförande Onoterat AB (publ) mobil +44 7785 720 402

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller
e-post: larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag
verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech.
För mer information se www.onoterat.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/onoterat-ab/r/information-om-teckningsforbind...
https://mb.cision.com/Main/18641/2909851/1108853.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.