Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-02

OP Yrityspankki Oyj: OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

OP Yrityspankki Oyj

Osavuosikatsaus 1.1.-
30.9.2016
2.11.2016 klo 09.00

OP Yrityspankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

* Konsernin tulos ennen veroja oli 400 miljoonaa euroa (514). Oman pääoman
tuotto oli 11,1 % (16,4).
* Pankkitoiminnan tulos ennen veroja pieneni 189 miljoonaan euroon (259)
sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua. Luottokanta kasvoi
katsauskaudella 6,4 % 17,4 miljardiin euroon (16,4). Tulokseen sisältyi
saamisten arvonalentumisia 13 miljoonaa euroa (19).
* Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja pieneni 199 miljoonaan euroon (225)
sijoitustoiminnan nettotuottojen laskettua. Operatiivinen yhdistetty
kulusuhde oli 86,5 % (86,3).
* Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 11 miljoonaa euroa (28). Maksuvalmius
ja rahoituksen saatavuus säilyivät hyvänä.
* CET1-vakavaraisuus oli 14,5 % (14,1) tavoitteen ollessa 15 %.
* Näkymät ennallaan: OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja
odotetaan jäävän selvästi pienemmäksi kuin jatkuvien toimintojen tulos
vuonna 2015.

--------------------------------------------------------------
| 1 1 Muutos, % 1 |
| - - - |
| 9/2016 9/ 12/2015 |
| 2015 |
| Tulos ennen veroja, milj. e |
| Pankkitoiminta 189 259 -27,0 334 |
| Vahinkovakuutus 199 225 -11,5 267 |
| Muu toiminta 11 28 -60,3 23 |
| Konserni yhteensä 400 514 -22,2 625 |
--------------------------------------------------------------
Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2015 vastaavien jaksojen jatkuvien
toimintojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien
vertailulukuna on käytetty vuoden 2015 lopun tilannetta, ellei toisin
mainita.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Taloudelliset tavoitteet* 1-9/2016 1-9/2015 1 Tavoite |
| -12/ |
| 2015 |
| Oman pääoman tuotto, % 11,1 16,4 14,8 13 |
| CET1-vakavaraisuus, % 14,5 13,7 14,1 15 |
| Pankkitoiminnan kulu-tuotto-suhde, % 34,6 26,7 27,0 <35 |
| Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % ** 86,5 86,3 87,3 <92 |
| Vahinkovakuutuksen operatiivinen liikekulusuhde, % 17,6 17,4 17,7 18 |
| Vahinkovakuutuksen solvenssisuhde (Solvenssi II), % 162 158 |
| |
|siirtymäsäännökset huomioiden |
| Vahinkovakuutuksen solvenssisuhde (Solvenssi II), % 146 152 139 120 |
| |
|ilman siirtymäsäännösten vaikutusta |
| Kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen luokitus tai luottoluokitukset 2 2 2 2 |
|vähintään pääkilpailijoiden tasolla |
| Osinkosuhde vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että 30 >50 (30) |
|CET1-vakavaraisuus on 15 %. Osinkosuhde on 30 % tilikauden tuloksesta kunnes |
|CET1 15 % on saavutettu. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* OP Yrityspankki Oyj:n taloudelliset tavoitteet päivitetään vuoden loppuun
mennessä.

** Operatiiviset tunnusluvut eivät sisällä laskuperustemuutoksia eivätkä
yrityskaupassa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Loppuvuoden näkymät

Suomen talous on kuluvana vuonna elpynyt hitaasti kotimarkkinoiden tukemana.
Kulutus ja erityisesti rakentaminen ovat kohentaneet talouskasvua, mutta
vienti on vetänyt edelleen vaisusti. Työttömyys on alentunut ja luottamus
kohentunut. Maailmantalous kasvaa edelleen verkkaisesti, eikä vienti ole
elpymässä nopeasti. Suomen talouden hitaahko kasvu jatkuu lähiaikoina ennen
kaikkea kotimaisen kysynnän tukemana. Ison-Britannian kansanäänestyksen
aiheuttama levottomuus rahoitusmarkkinoilla tasaantui katsauskauden lopulla,
mutta Brexit ja monet muut poliittiset ja taloudelliset riskit varjostavat
yhä näkymiä. Kotimaassa elpymistä voi uhata jo päätettyjen talouspoliittisten
toimien läpiviennin kangertelu.

Osin jo negatiiviseksi painunut markkinakorkotaso rasittaa pankkien
korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja. Matala
korkotaso tukee toisaalta asiakkaiden luotonhoitokykyä, mikä on pitänyt
pankkitoiminnan arvonalentumisten määrän vähäisenä pitkään jatkuneesta
hitaasta talouskasvusta huolimatta. Finanssialan digitalisaatio, hajanaisten
tietojärjestelmäinfrastruktuurien uudistaminen sekä asiakaskäyttäytymisen
muutos edellyttävät toimialalta lähivuosina merkittäviä
kehittämispanostuksia, jotka lisäävät kuluja ja heikentävät kannattavuutta
lyhyellä aikavälillä. Toimintaympäristön muutokset korostavat toiminnan
tehokkuuden ja kannattavuuden sekä vahvan vakavaraisuuden merkitystä.

OP Yrityspankki -konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän selvästi
pienemmäksi kuin jatkuvien toimintojen tulos vuonna 2015. Tuloskehityksen
merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät liiketoiminnan kasvuvauhtiin,
saamisten arvonalentumisiin, korko- ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen,
suurvahinkojen vaikutuksesta korvausmenoon sekä vakuutusvelan
diskonttaamisessa käytettyyn diskonttokoron tasoon.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat tämänhetkiseen
näkemykseen toimintaympäristön, OP Yrityspankki -konsernin ja sen eri
toimintojen kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin
erilaiset.

Helsingissä 2.11.2016

OP Yrityspankki Oyj

Hallitus

Taloudellinen informaatio 2017

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisen tiedonantovelvoitteen perusteella
OP Yrityspankki Oyj julkaisee seuraavan taloudellisen informaation:

Vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2017 osavuosikatsausten
julkaisupäivät:

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 2.2.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 27.4.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 2.8.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017 1.11.2017

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.op.fi, www.pohjola.fi

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

OP Yrityspankki Oyj on osa Suomen johtavaa asiakasomisteista finanssiryhmää,
OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn
varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki,
OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn
jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa
toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn
keskuspankkina.

OP Yrityspankki Q3 2016
http://hugin.info/142911/R/2053504/768570.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.