Du är här

2017-09-20

OP Yrityspankki Oyj: Timo Ritakallio ny chefdirektör för OP Gruppen, Reijo Karhinen går i pension

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Börsmeddelande
20.9.2017 kl. 18.00

Timo Ritakallio ny chefdirektör för OP Gruppen, Reijo Karhinen går i pension

Förvaltningsrådet för OP Gruppens centralinstitut har 20.9.2017 utnämntTimo
Ritakallio
, 55, till ny chefdirektör för OP Gruppen. Ritakallio är juris magister, MBA
och teknologie doktor. Han börjar i sin nya tjänst i mars 2018. I och med
utnämningen blir Timo Ritakallio också ordförande för OP Företagsbanken Abp:s
styrelse.Reijo Karhinen,
som varit chefdirektör för OP Gruppen sedan 2007, går i enlighet med sitt
direktörsavtal i pension i januari 2018 då han fyller 63 år.

Timo Ritakallio övergår till OP Gruppen från Ömsesidiga Försäkringsbolaget
Ilmarinen, där han har varit vice verkställande direktör 2008-2014 och
verkställande direktör sedan 2015. Före Ilmarinen arbetade Ritakallio länge i
olika ledningsuppdrag i OP Gruppen.

- Timo Ritakallio medför mycket av den kompetens och insikt som försvinner i
OP Gruppens ledning då Reijo Karhinen, som förtjänstfullt har lett OP Gruppen
i ett decennium, slutar, konstaterarJaakko Pehkonen
, ordförande för förvaltningsrådet.

- Vid valet av ny chefdirektör betonades Ritakallios strategiska tänkande,
ledningsegenskaper och omfattande nätverk samt hans digra erfarenhet av OP
Gruppen. Erfarenheten som verkställande direktör för Ilmarinen och särskilt
erfarenheten inom kapitalförvaltning, internationell finansiering och det
inhemska företagslivet samt företagens förnyelseprocess är till fördel då vi
för in OP Gruppen på 2020-talet. Jag har stort förtroende för att den
framgång och förnyelse som Karhinen byggt upp under sin tioåriga period
fortsätter också under den nya chefdirektörens ledning, säger Pehkonen.

- OP Gruppens framgång har varit utmärkt under de senaste åren och gruppens
ekonomi är stark. Finansbranschen genomgår en stor brytning och OP Gruppen
kommer enligt sin strategi att bli en allt mångsidigare aktör. Jag tar emot
uppdraget som chefdirektör med stort intresse och är samtidigt ödmjuk,
eftersom jag ser vilka utmaningar vi tillsammans med de anställda kommer att
möta under de kommande åren, säger OP Gruppens följande chefdirektör Timo
Ritakallio.

Chefdirektörens ställföreträdare, direktionens viceordförandeTony Vepsäläinen
sköter chefdirektörens uppgifter från den nuvarande chefdirektörens
pensionering tills den nya chefdirektören inleder sitt uppdrag.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Ytterligare information:
Jaakko Pehkonen, ordförande för OP Gruppens centralinstituts förvaltningsråd

Intervjubegäran via OPs kommunikation ons. 20.9 kl. 18.00-19:30 och tor. 21.9
kl. 7-19:30:
tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi
Distribution
Nasdaq Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är
att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk
framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen
består av cirka 170 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag
jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda.
Gruppen har cirka 1,8 miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,4 miljoner kunder.
www.op.fi

OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs upplåning på
penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och
deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har
ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP
Företagsbanken är också centralbank för OP.

Timo Ritakallio_CV
http://hugin.info/142911/R/2135668/817217.pdf
Timo Ritakallio_bild
http://hugin.info/142911/R/2135668/817216.jpg

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.