Du är här

2015-08-24

OPn ekonomistien suhdanne-ennuste: Talous tiukassa paikassa

OP Ryhmän ekonomistit arvioivat tuoreessa suhdanne-ennusteessaan
talousnäkymien heikentyneen. Maailmantalouden kasvu jatkuu verkkaisena, eikä
näköpiirissä ei ole olennaista maailmantalouden elpymistä.

Maailmantalouden kasvu jää tänä vuonna hieman viime vuotta hitaammaksi. OPn
ekonomistit arvioivat, että vuoden 2016 maailmantalouden kasvu ei juuri elvy
edellisvuosien vauhdista.

- Suomen kannalta erityisen ongelmallista on Venäjän taantuman ohella
maailmankaupan BKT:n kehitykseen nähden heikko kasvu. Tämä heijastaa
investointikysynnän vaimeutta, mikä on myrkkyä Suomen viennille, toteaa OP
Ryhmän pääekonomistiReijo Heiskanen
.

Suomen vienti euroalueelle on vetänyt tänä vuonna hyvin. Tänä vuonna
euroalueen talouskasvu on jäämässä hieman kevään odotuksista, eikä se ole
juuri piristymässä ensi vuonna.

Globaalit inflaatiopaineet ovat vähäisiä, ja euroalueen inflaatio jää
keskuspankin ennusteita matalammaksi. EKP pitää kiinni lainojen
osto-ohjelmastaan ja joutunee harkitsemaan lisätoimia. Ohjauskorko säilyy
nykytasolla myös ensi vuonna. Maailmantalouden suurimmat riskit liittyvät
kehittyvien markkinoiden kasvunäkymiin, joita Yhdysvaltain rahapolitiikan
kiristyminen voi heikentää entisestään.

Suomen elpyminen on investointien varassa

Suomen talouskehitys jäi alkuvuonna heikoksi. Vienti ei elpynyt muun muassa
Venäjän viennin supistumisen vuoksi. Myönteistä oli kulutuksen pieni kasvu.
OPn ekonomistit arvioivat, että Suomen BKT supistuu tänä vuonna 0,3
prosenttia ja vuonna 2016 Suomen talous elpyy 0,8 prosentin kasvuun. Kasvu
perustuu investointien piristymiselle, kulutuksen pienen kasvun jatkumiselle
sekä Venäjän viennin suurimman kielteisen vaikutuksen poistumiselle.

- Monta vuotta odotettua vientijohteista elpymistä ei koskaan tullut. Ensi
vuonna taloutta piristää eniten investointien kasvaminen. Myöhemmin kasvu
heijastuu myös lisääntyvänä vientipotentiaalina, arvioi pääekonomisti
Heiskanen.

Inflaatio säilyy ensi vuonna hyvin matalana. Sekä globaalit kustannuspaineet
että kotimaiset palkkapaineet ovat pieniä. OPn ekonomistit arvioivat
kuluttajahintojen laskevan tänä vuonna 0,2 prosenttia ja nousevan ensi vuonna
0,6 prosenttia. Työttömyys nousi alkuvuonna yllättävän jyrkästi. OPn
ekonomistit ennakoivat työttömyyden säilyvän ensi vuonna 9,4 prosentissa.
Työllisyys vähenee edelleen tänä vuonna eikä kasva keskimäärin ensi
vuonnakaan.

Julkisen talouden vaje painuu ensi vuonna hieman alle kolmen prosentin
suhteessa BKT:hen, kun talous elpyy hieman ja säästöt pienentävät menoja.
Valtion euromääräinen velkaantumisvauhti ei silti juurikaan hidastu.

Talouskehitys voi jäädä odotettua heikommaksi, jos vientimarkkinoiden kehitys
vaimenee entisestään esimerkiksi Venäjän tai Kiinan talouden heikentymisen
myötä. Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen ja siitä seuraava talouspoliittinen
epävarmuus voivat heikentää kuluttajien luottamusta ja vaimentaa kotimaista
kysyntää. Myönteistä voi olla globaalisti keventyneen rahapolitiikan
viivästynyt tuki vientikysynnälle.

- Talouspolitiikkaa tehdään jälleen hyvin vaikeassa ja muuttuvassa
tilanteessa. Suomen heikko kehitys on jo laitettu merkille. Kyvyttömyys viedä
talouspoliittisia hankkeita suunnitellusti eteenpäin näkyy niin kasvavana
työttömyytenä kuin heikkenevänä luottamuksena ulkomailla. Lipsumiseen ei ole
varaa, toteaa pääekonomisti Heiskanen.

LISÄTIETOJA:

Pääekonomisti Reijo Heiskanen, puh. 050 568 6623
Senioriekonomisti Timo Hirvonen, puh. 040 549 2476
Kuluttajaekonomisti Maarit Lindström, puh. 040 531 8262

Twitter: @OP_Ekonomistit

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen
ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, varallisuudenhoito- ja
vakuutuspalveluja. OPn perustehtävänä on edistää asiakasomistajien,
asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä,
hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja
monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP Ryhmän muodostavat noin 180
osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja
lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 4,3
miljoonaa asiakasta.

OP Osuuskunta ja sen jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla
keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Keskinäinen
vastuu OP Ryhmässä perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun
lakiin (Laki talletuspankkien yhteenliittymästä). Pohjola Pankki Oyj ja
OP-Asuntoluottopankki Oyj vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja
pääomamarkkinoilta.
www.op.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1947135

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.