Du är här

2016-01-25

OPs och Aalto-universitetets forskarundersökning om storföretag: Stora satsningar på digitalisering, endast en svag ljusglimt för övriga investeringar

Finlands största företag satsar i år kraftigt på digitaliseringen.
Sysselsättningen och också underleveranserna ökar, men närmast utanför
Finland.

Man kan se ljusglimtar i storföretagsundersökningen som nu genomfördes redan
för fjärde gången. Storföretagsundersökningen är en unik rapport över åsikter
som den högsta ledningen i Finlands största företag kommer med, eftersom
merparten av dem som deltar i undersökningen är storföretagens verkställande
direktörer, ekonomidirektörer och finansdirektörer.

I synnerhet satsningarna på det digitala väcker hoppfullhet, eftersom de
enligt undersökningen kommer att växa uppskattningsvis mer än tio procent i
år jämfört med fjolåret. Särskilt servicebranschen och industrin satsar på
digitalisering. Som överraskning är handeln enligt svaren försiktigare.

- De ökade satsningarna på digitalisering är ett exempel på hur storföretagens
investeringar har ändrats från materiella satsningar till immateriella. Nu
ställs det höga förväntningar på att digitaliseringen ska medföra tillväxt
och effektivitet. Det finns risk för att digitaliseringen börjar vara en
universallösning på alla problem, sägerPekka Mattila
, som är professor vid Aalto-universitetet och verkställande direktör för
Aalto EE.

Storföretagsundersökningen är en undersökning som utförs i samarbete mellan OP
Gruppen och tankesmedjan NIBS, som grundats av professorer vid
Aalto-universitetet. I undersökningen deltar årligen de 250 största
finländska företagen.

Investeringarna visar en försiktig återhämtning

Enligt undersökningen har framför allt företagen med huvudkontor i Finland
förbättrat sin resultatkapacitet. Deras lönsamhet är redan bättre än
lönsamheten hos de internationella koncernernas finländska dotterföretag.

- De finländska företagen har på basis av svaren återfått sin kämparada och
planerar att satsa i synnerhet på tillväxtinriktade utvecklingsprojekt, säger
Mattila.

Företagen uppskattar att de materiella investeringarna - dvs. investeringar i
t.ex. säljutrymmen eller ICT-system - kommer att minska från fjolåret.

Däremot uppskattas de immateriella investeringarna - såsom satsningar på
produkt- och tjänsteutveckling - att rent av öka jämfört med fjolåret.

Också investeringarna visar således lite hopp.

- Enligt undersökningen ser det ut som om investeringarna åter skulle ta fart.
Tills vidare är det här dock bara en tanke - inget konkret. Effektivisering
utan tillväxt är dock ödesdigert med tanke på framtiden. Nu är det dags för
de finländska företagen att köra för fullt! Låt oss sätta fart på
investeringarna och få Finland framåt, säger OPs affärsrörelsedirektörHannu
Jaatinen
.

Finlands 250 största företag sysselsätter allt färre människor. I början av
2013 sysselsatte storföretagen nästan 922 000 finländare, nu endast 860 000.
Företagen med huvudkontor i Finland uppskattar att antalet anställda i
Finland fortsätter att minska något, medan antalet utomlands ökar.

Företagen tänker hålla kvar produktion i Finland, men deras investeringar i
underleveranser riktas nu utomlands. Nästan var tredje av de tillfrågade
företagen planerar att flytta en del av sin verksamhet till länder med
förmånligare lagstiftning.

- Syselsättningsivern utomlands motiveras framför allt av att tillväxten
utomlands anses vara mer sannolik än i Finland. Finland är på inget sätt
lockande ur arbetsgivarperspektiv. Inte ens fosterländskheten får
beslutsfattarna att förbise karga ekonomiska fakta, säger Mattila.

OPs och Aalto-universitetets forskarundersökning bland storföretag fick hösten
2015 in rekordmånga svar. Enkäten besvarades av 155 nyckelchefer från 109
storföretag.

Tilläggsupplysningar:

Hannu Jaatinen, direktör för företagskundernas banktjänster, OP tfn 010 252
2874

Pekka Mattila, professor, Aalto-universitetets handelshögskola, tfn 040 738
7221

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp och erbjuder sina kunder en unik
helhet av bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringstjänster. OPs
grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående
ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Målet är att erbjuda marknadens
bästa och mångsidigaste helhet av koncentreringsförmåner. OP Gruppen består
av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte
dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen
har 4,3 miljoner kunder.

OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt
ansvar för varandras skulder och åtaganden. Det solidariska ansvaret i OP
Gruppen grundar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Pohjola
Bank Abp och OP-Bostadslånebanken Abp svarar för OPs upplåning på penning-
och kapitalmarknaden.

Suuryritystutkimus2016
http://hugin.info/142911/R/1980153/725463.pdf
Suuuryritystutkimusraportti2016
http://hugin.info/142911/R/1980153/725630.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1980153

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.