Du är här

2018-08-29

OptiFreeze: Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

OptiFreeze AB (publ)

Org. nr: 556844-3914

Sammanfattning av Q1 och Q2 2018

Följande sammanfattning avser perioden 2018-01-01 - 2018-06-30 med
jämförelseperiod 2017-01-01 - 2017-06-30

· Omsättningen för perioden uppgår till 110 772 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -4 324 984 SEK (-5 234 375
SEK)

· Likvida medel uppgick till 11 019 147 SEK (4 680 775 SEK)
· Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 851
552 SEK (663 628 SEK)

· Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (8 580
000 stycken)

· Resultat per aktie* -0,44 SEK ( -0,61 SEK)
· Soliditet 91,8% (85,8%)
Sammanfattning av Q2 2018

Följande sammanfattning avser perioden 2018-04-01 - 2018-06-30 med
jämförelseperiod 2017-04-01 - 2017-06-30

· Omsättningen för perioden uppgår till 110 772 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -2 132 110 SEK (-2 863 559
SEK)

· Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 446
556 SEK (410 375 SEK)

· Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (8 580
000 stycken)

· Resultat per aktie* -0,22 SEK ( -0,33 SEK)
*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under
perioden.

Kommentarer från VD

OptiFreeze inledde 2018 med vissa förändringar i organisation och
fokusområden samtidigt som vi utökade våra säljaktiviteter. Som ett
resultat av intensifierade kundkontakter har vårt fokus legat starkt
på kundtester i nära samarbete med olika partners. Våra fokusområden
har under detta halvår utgjorts av OptiDry och OptiFlower.

Idén att använda vår teknik inom blom- och växtindustrin väcktes först
under 2017. Företagen inom OptiFlower-segmentet söker konstant efter
möjliga förbättrings- och utvecklingsmöjligheter i syfte att
bibehålla sina marknadsandelar och expandera sin verksamhet på en
ytterst konkurrensutsatt marknad. En av de största utmaningarna inom
branschen är produkternas begränsade livslängd. Varje växt eller
stickling som vissnar innebär förlorade intäkter för företagen.
OptiFreeze har visat sig vara svaret på denna utmaning och fick
snabbt enorm uppmärksamhet från marknadens största aktörer. Som ett
resultat av detta genomför vi i dagsläget tester med världens två
största företag inom blombranschen. Vi diskuterar samt drar just nu
upp riktlinjerna för hur OptiFlower-segmentet ska ge oss en starkare
marknadsposition framöver.

Det andra fokusområdet under årets första del har varit OptiDry. Vår
teknik och vårt kompetenta team gör det möjligt att sänka
energiförbrukningen och behandla större kvantiteter, samtidigt som
kvalitén på produkterna - torkade frukter, grönsaker och örter -
förbättras avsevärt. Detta sker som ett svar på marknadskraven.
Tillverkarnas primära intresse är att minska torktiderna - eller, för
att uttrycka det annorlunda, spara energi. Från deras sida finns även
ett behov av att se bevis för att vår teknik kan hantera ett brett
urval produkter, detta eftersom produkterna ofta är säsongsbetonade.
Under årets första hälft har vi genomfört tester med två olika kunder
som ser potentialen i OptiFreeze-tekniken och som är fast beslutna
att fortsätta vårt samarbete och våra gemensamma tester.

Vi har också undertecknat en avsiktsförklaring med en av världens
största distributörer av örter och kryddor. Vårt mål är att
implementera våra OptiCept-linor i tillverkarnas processkedjor och
därigenom tillämpa vår teknik på fler produkter.

Den nya PEF-kammare som levererades i maj har utformats med kapacitet
för kontinuerlig drift under större kapacitet. Den nya kammaren har
använts i samband med kundtester, varvid det har konstaterats att
processen fungerar bättre, i synnerhet i fråga om hantering av
produkter med hård struktur. OptiCept-systemet har fördelen att det
fungerar på ett flertal olika tillämpningsområden med endast ett
fåtal smärre justeringar.

Under andra hälften av 2018 kommer vi att fortsätta driva våra
projekt, med fokus på att sälja och positionera våra första produkter
på marknaden.

Lund, den 29 augusti, 2018

Eda Demir VD

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är
skyldigt att o?entliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
o?entliggörande den 29 augusti 2018

Avlämnade av Halvårsrapport.

Lund den 29 augusti 2018

OptiFreeze AB (publ) Styrelsen

Eda Demir, VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optifreeze/r/halvarsrapport-2018-01-01---2018-...
http://mb.cision.com/Main/11627/2603144/899174.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.