Du är här

2017-09-12

OptiFreeze: Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende
den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes
den 1 september 2017. Med anledning av företrädesemissionen, vilken
inleds den 13 september 2017, publiceras härmed memorandum, teaser
och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.optifreeze.se) och på
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 13 september - 27 september 2017.
· Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1)
teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en
(1) aktie.

· Teckningskurs: 14,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 8
september 2017. Sista dag för handel i OptiFreeze aktie inklusive
rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2017 och första
dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 7
september 2017.

· Emissionsvolym: Högst 1 225 714 aktier.
· Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget
initialt att tillföras cirka 17,5 MSEK före emissions- och
garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK varav
garantikostnader utgör cirka 0,6 MSEK.

· OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande
om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av
företrädesemissionen.

· Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 580 000 aktier.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 13 september - 25 september 2017.

· Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på
AktieTorget från och med den 13 september 2017 fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske i slutet av oktober 2017.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

OptiFreeze har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK och
garantiåtaganden om cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av
företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna kommer bl.a. från
OptiFreeze största ägare Arc Aroma Pure AB, delar av styrelsen samt
från delar av forskargruppen. Ingen ersättning utgår för
teckningsförbindelserna. Kontant provision utgår enligt
garantiavtalen om åtta (8) procent på garanterat belopp. De ställda
åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller
pantsättning eller liknande arrangemang.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information

OptiFreeze AB
Göran Hedbys, styrelseordförande

Tel: 073-529 95 44

E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

Kort om OptiFreeze

OptiFreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och
struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom
hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod
som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även
användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och
samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya
affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag
runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker,
frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak,
form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids
forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har
sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optifreeze/r/offentliggor-memorandum--teaser-o...
http://mb.cision.com/Main/11627/2344922/721434.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.