Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

OptiFreeze: OptiFreeze AB:s företrädesemission övertecknad med 65 procent

F?retr?desemissionen i OptiFreeze AB (publ) tecknades till cirka 32,1
miljoner kronor, inklusive teckningsf?rbindelser. Detta motsvarar en
teckningsgrad om cirka 165 procent och av dessa tecknades cirka 98
procent med f?retr?desr?tt. OptiFreeze tillf?rs d?rmed cirka 19,5
miljoner kronor f?re emissionskostnader.

F?retr?desemissionen, som beslutades av styrelsen den 21 januari 2016
med st?d av bolagsst?mmans bemyndigande, gav aktie?garna
f?retr?desr?tt att till teckningskursen 25 kronor per aktie under
perioden fr?n och med den 3 februari 2016 till och med den 17
februari 2016 teckna en ny aktie f?r tio gamla aktier som innehades
per avst?mningsdagen den 29 januari 2016.

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 780 000 aktier. Totalt inkom anm?lningar
motsvarande 32 093 225 kronor. 765 620 aktier (cirka 98 procent av
emissionsvolymen) tilldelades tecknare med st?d av f?retr?desr?tt.
Avr?kningsnotor ?r planerade att skickas ut den 23 februari 2016.
OptiFreeze tillf?rs d?rmed cirka 19,5 miljoner kronor f?re
emissionskostnader som ber?knas uppg? till cirka 1,6 miljoner kronor.

Aktier och aktiekapital
Efter f?retr?desemissionen uppg?r aktiekapitalet till 772 200 kronor
f?rdelat p? 8 580 000 aktier. Handel med betalda tecknade aktier
(BTA) p?g?r fram till dess att f?retr?desemissionen har registrerats
av Bolagsverket vilket ber?knas ske i mitten av mars 2016.

Corpura AB agerar r?dgivare i samband med emissionen.

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:
Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB
Telefon: 0738-14 52 15
E-post: fredrik.w@optifreeze.se

Om OptiFreeze AB (publ)
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som m?jligg?r att smak, form
och struktur hos gr?nsaker, frukt, b?r och ?rter kan s?kerst?llas
genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har ?ven en
metod som f?rl?nger h?llbarheten p? kylda produkter. Tekniken kan
?ven anv?ndas f?r att minska tiden f?r torkning av bladkryddor och
samtidigt f?rb?ttra smak, arom och f?rg. Tekniken ?ppnar f?r nya
aff?rsm?jligheter f?r odlare och distribut?rer samt livsmedelsf?retag
runt om i v?rlden. Bolagets teknik inneb?r att cellerna i gr?nsaker,
frukt, b?r och ?rter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak,
form och struktur. OptiFreeze ?r resultatet av en l?ngre tids
forskning vid institutionen f?r livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har
sitt s?te i Lund och ?r noterat p? AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optifreeze/r/optifreeze-ab-s-foretradesemissio...
http://mb.cision.com/Main/11627/9922919/480789.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.