Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

OptiFreeze: OptiFreeze öppnar nytt affärsområde för skogsindustrin.

OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom
skogsnäringen, för att undersöka möjligheten att applicera
OptiFreeze-teknologin även på skogsplantor.

Som ett led i utvecklingen har OptiFreeze analyserat marknaden för
möjliga applikationsområden och konstaterat att inom skogsindustrin
förökar man med hjälp av sticklingar. Då man tidigare har visat att
OptiFreeze-teknologin fungerar på denna typ av växtmaterial ger detta
en mycket intressant affärsmöjlighet. Det produceras ca 8 miljarder
skogssticklingar om året i världen. Ett problem i branschen är svag
överlevnadsgrad vid utplantering för vissa typer. Lösningen kan vara
att behandla för att stärka sticklingarna.

BCC är ett bolag med fokus på att leverera tekniska lösningar för
odling till skogsindustrin i hela världen. Bolagets huvudkontor
ligger i Landskrona men man har även försäljningsbolag och
återförsäljare på över 30 marknader världen över. BCCs styrka är att
leverera nyckelfärdiga lösningar med hög kundanpassning till kunder
globalt. Detta har gjort bolaget världsledande inom sin nisch.

Avtalet mellan BCC och OptiFreeze syftar åt att genomföra ett
omfattade test för att utröna potentialen inom sticklingar. Försök
kommer initialt att utföras i Sydafrika på eukalyptusplantor.

"Vi är mycket glada över att skriva detta avtal med BCC. BCC är mycket
starka inom skogsindustrin och vi ser fram emot ett framgångsrikt
samarbete. Vår teknologi kan ju användas inom många områden och vi
ser med spänning framtiden an även i detta segment" säger Ulf Hagman
VD OptiFreeze.

"Att få möjlighet att samarbeta med ett bolag med en spetsteknologi
som OptiFreeze är spännande och utvecklande för oss. Vi har idag en
mycket stark position i marknaden som vi ser stärks ytterligare av
avtalet med OptiFreeze. Vi ser med spänning fram emot resultaten på
försöken" säger Torsten Karlsson VD BCC

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som
bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom
hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även
utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk
skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor.
Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som
frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden
samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi
öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och
växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet
av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i
Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock
Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2020.

För mer information kontakta:

Ulf Hagman, VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733636380

CEO

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/optifreeze/r/optifreeze-oppnar-nytt-affarsomr...
https://mb.cision.com/Main/11627/3030104/1189996.pdf

Författare AktieTorget News