Du är här

2018-08-15

OptiMobile AB (publ): Halvårsrapport för perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018

Första halvåret (1 januari 2018 - 30 juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 952 (1 013*) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 448 (-3 518*)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-2,32*) SEK.
· Soliditeten uppgick till 57 (13*) %.
Andra kvartalet (1 april 2018 - 30 juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 535 (820*) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -744 (-1 523*)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-1,01*) SEK.
*Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartals- eller halvårsbokslut
för jämförelseperioderna då ingen aktivering av arbete för egen
räkning genomförts under dessa perioder och därmed ej heller
avskrivningar för desamma.

Med "OptiMobile" eller "Bolaget" avses OptiMobile AB, (publ) med
organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges,
redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes
avser föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Den 4 maj publicerade OptiMobile årsredovisning för 2017.

· Den 28 maj meddelande OptiMobile att Bolagets kund, den polska
telekomkoncernen Polkomtel, valt att utöka funktionaliteten av den
planerade tjänsten, vilket också ökade projektets omfattning. Detta
medför att lansering av tjänsten ändras och planeras till Q3 2018,
från tidigare Q2 2018.

· Den 1 juni hölls årsstämma i OptiMobile. Kommuniké från årsstämman
finns tillgänglig på Bolagets (www.optimobile.se) och Spotlight Stock
Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbsidor.

Övriga händelser

· Den 8 maj presenterade OptiMobile aktieägarnas förslag på val av
ordinarie styrelseledamöter inför årsstämma den 1 juni. Aktieägarna
föreslog nyval av Henrik Högberg och Sami Vartiainen samt omval av
styrelseledamöterna Gösta Bergman och Per Gunningberg.

OptiMobile AB i korthet

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa
kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster
med telefonitjänster som levereras via internet. OptiMobiles
produkter bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling och
möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster
och intäktsströmmar för operatörerna.

Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har
medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna årligen tappar
betydande intäkter - år 2017 motsvarande över 100 miljarder dollar.
Detta eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa
nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden.

En stor utmaning för operatörerna är därför att snabbt kunna ställa om
sina affärsmodeller, erbjuda nya tjänster till kunderna och hitta nya
intäktskällor. OptiMobiles lösning skapar möjligheter för
mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer
genom att erbjuda sina kunder ett brett utbud av nya tjänster.

OptiMobile har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på
standardiserad telekommunikation, VoIP/VoWiFi-teknologi och sömlös
samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken bygger på ett
forskningsarbete vid Uppsala universitet. Plattformen kombinerar
därmed traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet och
det trådlösa WiFi-nätet. Denna teknik gör det möjligt för operatörer
att erbjuda sina abonnenter en helhetslösning som tidigare inte var
möjlig att erbjuda, vilket skapar ett antal möjligheter och fördelar
för både abonnenten och operatören.

OptiMobile kan erbjuda telekomoperatörerna en lösning som på allvar
konkurrerar med Skype, WhatsApp och liknande tjänster och de kan
därigenom ta tillbaka en del av de intäkter som dessa på senare år
tagit en allt större andel av.

OptiMobiles produkter är helt integrerade med operatörens tjänst
vilket gör att abonnenten inte behöver ta något aktivt beslut utan
kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer.
Detta till skillnad mot internetbaserade telefonitjänster som t.ex.
Skype eller WhatsApp m.fl.

VD-kommentar

Det har nu snart gått ett halvår sedan OptiMobile noterades på
Spotlight Stock Markets och vi presenterar härmed vår första
halvårsrapport som noterat bolag.

Under senaste kvartalet har vi huvudsakligen koncentrerat oss på vårt
försäljningsarbete, i enlighet med tidigare fastställd
försäljningsplan. Både merförsäljning mot existerande kunder och
nyförsäljning mot nya kunder. Under perioden har vi lyckats etablera
kontakt och påbörja diskussion med ett antal nya operatörer,
kontakter som vi hoppas och har som målsättning att komma vidare med
under kommande kvartal. Utöver dessa diskussioner har vi förstärkt
vårt långsiktiga samarbete med Netmore Group genom en
tilläggsbeställning från Netmore Group på ytterligare en av
OptiMobiles produkter. Projektet för beställd produkt samt dess
tilltänkta Netmore-tjänst planeras genomföras efter lansering av
pågående projekt med Netmore Group. Ordervärdet för den beställda
produkten uppgick till ca 150 000 kr, exkl. licens- och
supportintäkter avseende användning av tjänsten. Vi ser det som
mycket positivt och är glada för att Netmore Group väljer att stärka
vårt pågående samarbete, och investerar i ännu en av OptiMobiles
produkter.

Parallellt med pågående försäljningsarbete har vårt fortsatta fokus
under kvartalet legat på att färdigställa pågående kundprojekt med
Polkomtel och Netmore Group. Projektarbetet har fortlöpt i linje med
både tidigare kommunicerade planer och våra förväntningar på
projektets slutprodukt.

Som del av detta arbete kunde vi i slutet av maj meddela att Polkomtel
valt att utöka det pågående projekt som vi gemensamt driver för
Polkomtels beställda tjänst. Utökningen innebär att mer
funktionalitet läggs in och att Polkomtel även väljer att lansera
hela tjänsten samtidigt, något som initialt var planerat att ske i
två steg. Ytterligare funktionalitet innebär att tjänsten kommer att
kunna utnyttjas i flera situationer och bidra till en bättre
användarupplevelse. Polkomtel-gruppen, med sitt huvudvarumärke PLUS
och kontantkortsvarumärke Aero2 a2mobile, har sammanlagt ca 12
miljoner abonnenter och vi ser därmed en mycket god potential i att
detta ska bli ett både lönsamt och långsiktigt samarbete. Vår
bedömning är att utökningen med stor sannolikhet kommer att öka
möjligheten att tjänsten uppfattas som värdehöjande och
användarvänlig för användaren. Lanseringen av tjänsten kommer att ske
under Q3 2018.

Jag vill även ta tillfället i akt och hälsa Henrik Högberg och Sami
Vartiainen varmt välkomna som nya styrelseledamöter i OptiMobile.
Henriks erfarenheter och breda kompetens från telekom- och
operatörsindustrin ser vi som mycket värdefulla för OptiMobiles
utveckling och bolagets framtida arbete. Inte minst när det gäller
vårt långsiktiga marknads- och strategiarbete. Samis finansiella
erfarenhet och kompetens, tillsammans med hans starka framåtanda,
tror vi också kommer att vara viktiga nyckelkomponenter i vårt arbete
framgent. Både inom vår operativa verksamhet och i egenskap av
noterat bolag.

Under resterande tid av innevarande kvartal kommer vi fortsatt att
dedikerat arbeta med att realisera OptiMobiles tillväxt och
expansionsplan. Inte minst genom att förstärka vår sälj- och
marknadsorganisation. Vi ser även fram emot att framgångsrikt
slutföra pågående kundprojekt med Polkomtel och Netmore Group, och
att arbeta mot att säkra en lyckad marknadslansering av deras
tjänster. Vi ser också med stor tillförsikt fram emot våra pågående
och kommande diskussioner med OptiMobiles möjliga nya kunder, samt
att fortsatt stärka vårt samarbete med våra existerande kunder.

Lars Rutegård

VD, OptiMobile AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/optimobile-ab--publ-/r/halvarsrapport-for-peri...
http://mb.cision.com/Main/16787/2592625/891613.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.