Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Opus Group: Delårsrapport kvartal 3, 2019

Rapportperiod juli - september, 2019

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 699 MSEK (634), en
tillväxt om 10,2%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den
organiska tillväxten 7,9%.

· EBITDA uppgick till 181 MSEK (129), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 25,9% (20,3).

· EBITA uppgick till 96 MSEK (91), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 13,7% (14,3). EBITA inkluderar nedskrivningar om
-21 MSEK hänförliga till den kancellerade koncessionen i Buenos
Aires, Argentina.

· Kvartalets resultat uppgick till -26 MSEK (-24) och inkluderar
orealiserade valutakursdifferenser netto om -32 MSEK (-25).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 153 MSEK
(55) och Fritt kassaflöde uppgick till 94 MSEK (-4).

Rapportperiod januari - september, 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 040 MSEK (1 841), en
tillväxt om 10,8%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den
organiska tillväxten 4,5%.

· EBITDA uppgick till 505 MSEK (372), vilket motsvarar en
EBITDA-marginal om 24,7% (20,2).

· EBITA uppgick till 303 MSEK (268), vilket motsvarar en
EBITA-marginal om 14,8% (14,6). EBITA inkluderar nedskrivningar om
-21 MSEK hänförliga till den kancellerade koncessionen i Buenos
Aires, Argentina.

· Periodens resultat uppgick till -24 MSEK (-40) och inkluderar
refinansieringskostnader om -16 MSEK samt orealiserade
valutakursdifferenser netto om -55 MSEK (-78).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 361 MSEK
(206) och Fritt kassaflöde uppgick till 187 MSEK (27).

Göteborg, 14 november 2019
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se (lothar.geilen@opusinspection.com)

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34
regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/delarsrapport-kvartal-3--2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/5106/2961034/1140930.pdf
https://mb.cision.com/Public/5106/2961034/89503c1aa9e19d75.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.