Du är här

2017-08-18

Opus Group: Halvårsrapport (januari - juni 2017)

Rapportperiod (januari - juni 2017)
Nettoomsättningen uppgick till 903,8 MSEK (847,4), en
omsättningstillväxt om 6,7 procent. Justerat för förvärv och
valutaeffekter, uppgick den organiska omsättningstillväxten till 1,1
procent.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 162,2 MSEK
(177,5), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 17,9 procent (20,9),
och 8,6 procent lägre EBITDA jämfört med motsvarande period
föregående år.

Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -8,8 MSEK
(9,9).

Periodens resultat uppgick till 36,6 MSEK (52,6).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,13 kronor (0,18).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 83,0 MSEK
(103,8).

Rapportperiod (april - juni 2017)
Nettoomsättningen uppgick till 475,2 MSEK (452,3), en
omsättningstillväxt om 5,1 procent. Justerat för förvärv och
valutaeffekter, var den organiska omsättningen -1,7 procent lägre än
motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90,4 MSEK
(116,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 19,0 procent (25,7),
och 22,1 procent lägre EBITDA jämfört med motsvarande period
föregående år.

Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser (netto) om -7,8 MSEK
(17,9).

Periodens resultat uppgick till 28,3 MSEK (50,5).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,10 kronor (0,17).
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 MSEK
(94,8).

Väsentliga händelser under andra kvartalet
Nashville, Tennessee tecknade nytt kontrakt med Opus Inspection.
Opus Inspection förvärvade europeiska RSLab.
Opus erhöll tillkännagivande om tilldelning från regeringen i Sindh,
Pakistan.

Ohio tecknade förnyat kontrakt med Opus Inspection.
Opus förvärvade Autologic Diagnostics i Storbritannien.
Opus bolag omnämns i rättstvist.
Opus emitterade en företagsobligation i USA om 25 MUSD.
Göteborg i augusti 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för
bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en
omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt
kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla
omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den
huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av
verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den
internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med
huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har
cirka 2 000 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30
regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile,
Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus
har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i
USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/halvarsrapport--januari---juni-20...
http://mb.cision.com/Main/5106/2328094/710905.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.