Du är här

2018-03-02

Opus Group: Opus når fördelaktig förlikning i rättstvist i USA

En förlikning har ingåtts i stämningen mot Opus Group AB (publ) och
Opus Inspection, Inc. (gemensamt "Opus") i United States District
Court for the Southern District of New York (härefter "Stämningen"),
som inlämnades i juni 2017 av Pradeep Tripathi och ett av hans
företag, Nexus Environmental LLC ("Nexus").

I stämningen framhöll Tripathi att han inte hade erhållit hela den
tilläggsköpeskilling som han ansåg sig ha rätt till enligt villkoren
i det förvärvsavtal som ingicks 2008 när Opus förvärvade Systech
International. Det påstods vidare i Stämningen att Opus hade
engagerat sig i konkurrensbegränsande åtgärder som hindrade Nexus
från att konkurrera på fordonsbesiktningsmarknaden i Kalifornien.

Enligt villkoren i förlikningen enades parterna om att bortse från
alla tidigare krav (inklusive krav gällande konkurrens-begränsande
aktiviteter) och kom överens om en utbetalningsplan som uttryckligen
avser ersätta de utbetalningar som Tripathi annars skulle ha rätt
till enligt förvärvsavtalet avseende Systech. Ersättningskravet har
förlikats till totalt 13,0 MUSD, som kommer att betalas ut över en
femårsperiod. Den maximala tilläggsköpeskillingen (i nominellt värde)
till Tripathi har därmed minskat med 1,8 MUSD.

Det diskonterade värdet av de kvarvarande utbetalningarna gällande
Tripathi uppgick den 31 december 2017 till cirka 12,0 MUSD.
Skillnaden mellan dessa 12,0 MUSD och avsättningen på 10,8 MUSD som
redovisats per den 31 december 2017, kommer att justeras direkt mot
goodwill, i enlighet med redovisningsprinciperna som beskrivs i Opus
årsredovisning för 2016.

"Vi anser att detta är en bra uppgörelse för både Opus och Tripathi.
Genom detta avtal undviker vi dessutom betydande legala
processkostnader. Nu ser vi fram emot att kunna fokusera på att
genomföra vår tillväxtplan", säger Linus Brandt, CFO och vice VD för
Opus Group.

Göteborg 2 mars 2018
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den

2 mars 2018 kl. 08:30 CET.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linus Brandt
CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Helene Carlson
Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon.
Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017
med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå
en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den
huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av
bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och
asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för
intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 200
anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala
kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko,
Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har
egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA.
Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/opus-nar-fordelaktig-forlikning-i...
http://mb.cision.com/Main/5106/2463348/799778.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.