Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Orezone: Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Orezone
AB (publ) ("Bolaget") lämnar styrelsen följande information.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i
årsredovisningen gjort ett uttalande under "Väsentliga
osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift". Som även
framgår i förvaltningsberättelsen är det stor osäkerhetsfaktor att
befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att
täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 28 mars 2017 så
har Bolagets storägare ombesörjt ett brygglån för att säkerställa
verksamhetens likviditet i avvaktan på en samarbetspartner. I
anslutning till detta har styrelsen också beslutat att inga
kostnadskrävande borrningar göres förrän frågan om en
samarbetspartner och finansiär ordentligt kartlagts. Detta innebär
att med storägarnas brygglån, så bedömer styrelsen att den nuvarande
burn-raten och likvida situationen är tryggad i minst tolv månader
framåt. Och för att ytterligare säkerställa Bolagets långsiktiga
rörelsekapitalbehov söker styrelsen också ett bemyndigande från
årsstämman den 14 juni 2017 att få ett bemyndigande att vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse för befintliga aktieägares
företrädesrätt, besluta om en nyemission av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Paulsson, vd Orezone
+46 70 710 53 60
info@orezone.se

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på
Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar
undersökningstillstånd för potentiella mineraliseringar. Bolagets
affärskoncept är att erhålla rättigheter och utföra tidig
prospektering för att höja informationsnivån, till dess att
fyndigheten antingen kan säljas eller utvecklas i samarbete med ett
större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen inträder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orezone/r/arsredovisning-2016-och-kommentar-ti...
http://mb.cision.com/Main/12124/2269636/677063.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.