Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

OrganoClick AB: Kommuniké från årsstämma i OrganoClick AB (publ)

OrganoClick AB (publ) höll tisdagen den 30 maj 2017 årsstämma på
bolagets huvudkontor i Täby varvid följande stämmobeslut fattades:

· Att fastställa resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.

· Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

· Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

· Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem
ordinarie ledamöter.

· Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast
styrelsearvode om 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 100
000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs.
sammanlagt 800 000 kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

· Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag
omvälja Jan Johansson, Ashkan Pouya, Armando Córdova, Håkan Gustavson
och Claes-Göran Beckeman till ordinarie styrelseledamöter. Till
styrelseordförande omvaldes Jan Johansson i enlighet med
valberedningens förslag.

· Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Deloitte AB
till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2018, med Therese
Kjellberg som av revisionsbolaget utsedd huvudansvarig revisor.

· Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför
årsstämman 2018 i enlighet med förslag i kallelsen.

· Att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma vid ett
eller flera tillfällen besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom
kvittning.

Verkställande direktören gav därefter en presentation över bolagets
aktiviteter och utfall 2016 samt en blick framåt under 2017 i
enlighet med bifogad presentation.

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt av årsstämman.

OrganoClick AB (publ)

Styrelsen

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför
funktionella material och kemitekniska produkter baserade på
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det
flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget
OrganoWood AB) , biokompositen OrganoComp® samt bindemedel för
nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från
akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har
vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande
start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare
mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av
Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks
33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte
i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj-
och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
maj 2017 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-or...
http://mb.cision.com/Main/9198/2276719/681668.pdf
http://mb.cision.com/Public/9198/2276719/bad8366cd94e7fad.pdf
http://mb.cision.com/Public/9198/2276719/a0b50a79086c69ac.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.