Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

OrganoClick AB: OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Vår positiva trend fortsatte även under tredje kvartalet med en total
försäljningstillväxt om 88 % och en organisk tillväxt om 47 % vilket
gav koncernen en total försäljning om 16,5 miljoner kr. Kassaflödet
från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev
-3,4 miljoner kr mot -8,7 miljoner kr 2016. Genom den riktade
nyemissionen som vi genomförde i slutet av kvartalet förstärktes även
kassan med 38 miljoner kr.

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

Koncernen jämfört med 2016

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 16,53 (8,78) miljoner kr.

» Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-4,08 (-5,66) miljoner kr.

» Resultat före skatt upgick till -5,97 (-6,93) miljoner kr.

Första tre kvartalen, 1 januari - 30 september 2017

Koncernen jämfört med 2016

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 62,66 (32,42) miljoner kr.

» Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-10,19 (-17,22) miljoner kr.

» Resultat före skatt uppgick till -15,50 (-20,46) miljoner kr.

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport
är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt
regelverket på Nasdaq First North.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför
funktionella material och kemitekniska produkter baserade på
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är biokompositen OrganoComp®, ytbehanbdlings- och
underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket
BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under
varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket
OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick
grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid
Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom
modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som
utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges
bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser
såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett
SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista
för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby,
norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och
marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på
Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
november 2017 kl. 8.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-ab--publ-publicer...
http://mb.cision.com/Main/9198/2386290/748587.pdf
http://mb.cision.com/Public/9198/2386290/a1fbf2dda5b642e8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.