Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

OrganoClick AB: OrganoClick offentliggör årsredovisning med nya långsiktiga mål

"Under den kommande treårsperioden är målet att vi fördubblar
omsättningen från 2018 års nivå och att vi ackumulerat under perioden
har ett positivt nettoresultat. Vi har även satt upp målen att vi
inom fem år ska ha 100 % biobaserade produkter och vara en
klimatneutral koncern. Med detta ska vi gå i frontlinjen för
utvecklingen av grön kemi och gröna material som ersätter plast och
även ta vårt ansvar för våra globala klimatutmaningar."

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till årsredovisningen.

OrganoClick offentliggör sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018
med beskrivning av OrganoClicks verksamhet. I årsredovisningen
offentliggörs även koncernens uppdaterade långsiktiga mål och
strategi vilken sammanfattas nedan:

Målsättning
OrganoClick arbetar för att utveckla och sälja nya biobaserade
material och gröna kemiska produkter som kan ersätta oljebaserade
plaster och giftiga kemikalier. Ambitionen är att koncernens
produkter ska bli kundernas förstahandsval genom deras höga
prestanda, kvalitet och miljöprofil. På detta sätt ska koncernen växa
snabbt med en kontinuerligt ökande omsättning och förbättrad
lönsamhet. För att nå vår långsiktiga

vision har koncernen satt upp följande långsiktiga mål:
· Fördubblat koncernens omsättning inom tre år (2021)
· Positivt ackumulerat nettoresultat under kommande treårsperiod
(2019-2021)

· 100 % biobaserade produkter inom fem år
· Certifierad som en koldioxidneutral koncern inom fem år
Strategi
För att uppnå koncernens långsiktiga målsättning och vision har
OrganoClick satt en strategi baserat på koncernens affärsmodell och
nuvarande position som baseras på följande punkter:

· Expansion via organisk tillväxt av koncernens nuvarande
produktsegment

· Varumärken med högt miljö- och teknikinnehåll
· Marknadsdriven innovation där miljöfördelarna är stora
· Affärskritisk produktion in-house
Den kompletta årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och
finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna
årsredovisning är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra
enligt regelverket på Nasdaq First North.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför
funktionella material och kemitekniska produkter baserade på
miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®,
biokompositen OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter
för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®,
biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket
OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom
delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som
en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer.
OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och
tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av
Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är
Erik Penser Bank, tel: +46 (0)8 463 83 00, email:
certifiedadviser@penser.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
mars 2019 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-offentliggor-ars...
https://mb.cision.com/Main/9198/2768959/1011672.pdf
https://mb.cision.com/Public/9198/2768959/94acea0509142ca2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.