Du är här

2018-08-03

Orgo Tech: Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Med "Bolaget" eller "Orgo Tech" avses Orgo Tech AB med
organisationsnummer 556850-3675. Med "Spotlight" avses Spotlight
Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande
period föregående år.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 541 016 (928 437) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -923 383 (-80
956) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 (-0,01) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 90 (80) %.
Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 028 728 (461 527) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -303 324 (-105
106) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 (-0,01) SEK.
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet
2018: 10 000 000 (8 000 000) aktier. Antal aktier i Orgo Tech per den
30 juni 2018: 10 000 000 aktier (8 000 000).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

· Den 3 april offentliggör Orgo Tech den nya panelen till tjänsten
IMGO. Med den nya panelen får kunderna en bättre översikt med hjälp
av statistik om hur mycket mindre deras bilder blir när de använder
sig av IMGO.

· Den 17 april offentliggör Orgo Tech årsredovisning för
räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets
(www.orgotech.se) och Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).

· Den 8 maj hålls årsstämma i Orgo Tech. Kommuniké med en
sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets
(www.orgotech.se) och Spotlights hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).

· Den 23 maj publicerar Orgo Tech en månadsrapport där Bolaget
informerar om att IMGO har vidareutvecklats ytterligare samt att
Bolaget även har arbetat med att vidareutveckla existerande kunders
system och webbplatser.

· Den 11 juni publicerar Orgo Tech en månadsrapport där Bolaget
meddelar en kraftigt ökad omsättning jämfört med motsvarande månad
föregående räkenskapsår. Vidare meddelar Orgo Tech att Bolaget kommer
att lansera ORGOWEBB som tjänst, vilken kommer fokusera på
utveckling, marknadsföring och drift av olika externa webbplatser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 2 juli 2018 lanserar Orgo Tech den nya plattformen ORGOWEBB,
på vilken tjänster inom utveckling, marknadsföring och drift av olika
externa webbplatser kommer att marknadsföras.

VD Mathias Palmkvist har ordet

Det andra kvartalet 2018 har nu avslutats. Orgo Tech har haft ett
finansiellt framgångsrikt kvartal där vi under både april och maj
2018 hade kraftiga omsättningsökningar gentemot respektive månad
föregående verksamhetsår. Vidare har vi under kvartalet planenligt
lanserat den nya panelen för IMGO, vilken innehåller många
förbättringar och flera nya funktioner samt även lanserat ett nytt
verksamhetsområde; ORGOWEBB.

I början av april 2018 lanserade vi den nya panelen till vår tjänst
IMGO. Som ovan nämnt har den nya panelen många förbättringar och
flera nya funktioner. Med den nya panelen får kunderna en bättre
översikt med hjälp av statistik om hur mycket mindre deras bilder
blir när de använder sig av IMGO. En av de nya funktionerna är att
kunderna kan ladda upp bilder direkt från sin dator eller smartphone
och optimera dessa direkt i panelen. Ytterligare en ny funktion är
att kunden kan se alla bilder som kunden har optimerat via Orgo Tech
direkt i panelen. Härutöver har även IMGOs optimeringskod blivit
uppdaterad till en nyare version, vilket innebär att IMGO nu kan
hantera fler bilder per sekund och större bilder i filstorlek. Vår
bedömning är att dessa förbättringar dels kommer att generera ökad
kundnöjdhet och dels generera ökade intäkter för Orgo Tech. Vi ser
redan nu att användandet av IMGO har ökat sedan lanseringen av den
nya panelen, vilket tillsammans med en ökande kundbas gör oss
optimistiska över framtida verksamhetsutveckling.

Orgo Tech sköter parallellt med utvecklingen av IMGO även ett större
antal kunders datasystem samt webbplatser. Under det andra kvartalet
2018 har vi fortsatt att utveckla dessa samt anpassat systemen efter
GDPR-regelverket. Vidare har vi även anpassat systemen så att dessa
ska kunna hantera mer trafik både snabbare och säkrare. Antalet
kunder som har kontaktat Orgo Tech för att de behöver hjälp med
utveckla, marknadsföra och hantera webbplatser har föranlett att vi
valt att utveckla den nya tjänsten ORGOWEBB. Den nya tjänsten drivs
separat från IMGO och kommer endast att fokusera på utveckling,
marknadsföring samt drift av företags webbplatser. För mer
information om ORGOWEBB rekommenderar jag ett besök på den nya
hemsidan - www.orgowebb.se.

Finansiellt har Orgo Tech tagit flera steg framåt under det andra
kvartalet 2018. Under april 2018 hade vi en omsättningsökning om
cirka 208 procent gentemot april 2017 och i maj 2018 hade vi en
omsättningsökning om cirka 187 procent jämfört med maj 2017.
Sammantaget har Orgo Tech under kvartalet tagit flera steg framåt och
vi bedömer även att vi har en pipeline som ger oss förhoppningar om
en god verksamhetsutveckling framöver.

Jag tackar samtliga som följer med på vår tillväxtresa.

Mathias Palmkvist
VD, Orgo Tech AB

Om Orgo Tech

Verksamhetsbeskrivning

Orgo Tech bildades under 2016 och erbjuder webbaserade tjänster som
hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och
påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster skall
förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som
deras besökare. Framförallt har Bolaget som ambition att underlätta
arbetet för större bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder
via sina webbplatser. Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en
betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. Tjänsten
finns tillgänglig som en "plug-in" i WordPress och kommer under 2018
att vidareutvecklas. IMGO minskar automatiskt bildernas filstorlek
snabbt utan att besökarna till webbplatsen märker någon visuell
skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet
för företagens webbplatser, vilket i sig generar lägre kostnader och
snabbare webbplatser. Orgo Techs vision är att bli det ledande
bolaget inom optimering av högtrafikerade webbplatser och
webbtjänster.

Affärsmodell

Orgo Techs affärsmodell utgår från en månadsavgift per aktiv tjänst
där Bolagets kunder betalar för den tjänst som används. Intäkterna
per dags dato genereras från en prissättning om 10 öre per optimerad
bild samt 50 öre per GB i CDN-trafik.

Målsättningar

Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom
bildoptimering och kringtjänster i Sverige. Bolagets målsättning är
att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet kunder de
närmaste fem åren. Bolagets målsättningar för 2018 presenteras nedan:

2018

· Nå 10 000 nedladdningar av IMGO på WordPress
· Teckna ett storkundsavtal och tio standardiserade kundavtal
· Rekrytera ytterligare medarbetare och vidareutveckla
organisationen till mellan 10-15 medarbetare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/orgo-tech/r/halvarsrapport-2018-01-01---2018-0...
http://mb.cision.com/Main/16628/2585839/886522.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.