Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Ortivus: Ortivus AB förstärker det egna kapitalet genom en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor

Styrelsen i Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") har beslutat
att föreslå den kommande årsstämman den 28 april 2017 att besluta om
genomförande av en företrädesemission om ca 22,8 miljoner kronor. Den
föreslagna

förträdesemissionen ger bolaget möjlighet att realisera de satsningar

geografisk expansion och breddning av produktutbudet som bolaget
identifierat i

en ny affärsplan.
Företrädesemission

· Styrelsen har föreslagit att den kommande årsstämman den 28 april
2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande
högst 10 381 594 nya B-aktier.

· Teckningskursen är bestämd till 2,20 kronor per ny B-aktie.
· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara
den 22 maj 2017.

· Teckningsperioden infaller under perioden 30 maj 2017 till och med
den 15 juni 2017.

· Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets
aktieägare, varvid två befintliga aktier (oavsett aktieslag) skall
medföra rätt att teckna en ny B-aktie.

Garanti

Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har meddelat att man avser
att teckna sin andel av företrädesemissionen och därutöver garantera
att nyemissionen blir fulltecknad. Denna garanti gäller under
förutsättning att Aktiemarknadsnämnden beviljar Ponderus Invest AB
dispens från budplikt.

Motiv

Bolaget har utvecklat en ny affärsplan som syftar till att bredda
basen för verksamheten genom geografisk expansion och nya
produkterbjudanden. För detta krävs ytterligare kapital, vilket är
det huvudsakliga skälet till emissionen. En stärkt finansiell
ställning ger också goda möjligheter att vinna nya stora affärer.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
22 maj 2017 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemission
30 maj - 15 juni 2017 Teckningsperiod för deltagande i företrädesemissionen
20 juni 2017 Preliminärt utfall av företrädesemissionen offentliggörs
Ortivus förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, liksom
senarelägga tidpunkten för utfallsredovisning.

Övriga villkor för företrädesemissionen framgår av kallelsen till
årsstämman 2017 som offentliggörs samtidigt med detta pressmeddelande
och finns att tillgå på Bolagets hemsida. Information om garant och
tecknings- förbindelser samt styrelsens fullständiga förslag till
företrädesemissionen kommer att kommuniceras i god tid före
årsstämman.

Bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjordes den 28 mars 2017 och
finns att tillgå på bolagets hemsida.

Danderyd, 29 mars 2017

Ortivus AB (publ)

Vid frågor kontakta:

Staffan Eriksson Crister Stjernfeldt

VD Styrelseordförande
Ortivus AB Ortivus AB

070-339 56 36 073-398 00 04

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ortivus/r/ortivus-ab-forstarker-det-egna-kapit...
http://mb.cision.com/Main/69/2226215/649576.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.